Heel even leek het alsof de nieuwe Vlaamse regering het geld zou laten rollen. Minister-president Jan Jambon zei dat niet alleen zelf - 'we willen een investeringsregering zijn om Vlaanderen voor te bereiden op de snel veranderende wereld' -, het lijvige regeerakkoord spiegelt de Vlaming ook allerlei lekkers voor. Er komt een belastingverlaging voor de laagste inkomens. De regering maakt een half miljard vrij voor scholenbouw en wil nog geld vinden voor zijinstromers in het onderwijs. De registratierechten bij de aankoop van een huis worden verlaagd. En de wachtlijsten, die zouden nog maar eens worden weggewerkt. Dat alles mocht wel wat kosten. Het begrotingsevenwicht, onder minister-president Geert Bourgeois (N-VA) jarenlang een heilig principe in Vlaanderen, ging op de schop. Of zo leek het toch.
...