Het kernkabinet besliste dinsdag dat koning Albert II na zijn troonsafstand een jaarlijkse dotatie van 923.000 euro zal krijgen. Het deel "vergoeding" van die dotatie zal aan personenbelasting onderworpen zijn, terwijl de koning voortaan ook btw en accijnzen zal moeten betalen. Ook zal het vorstenpaar gedurende vijf jaar op een tiental gedetacheerde personeelsleden kunnen rekenen, veiligheidspersoneel niet meegerekend. Dit staat in schril contrast met de vele 65-plussers die onder de armoedegrens leven, hekelde Barbara Pas (Vlaams Belang). Ze rekende voor dat de totale fiscale druk waaronder de koning valt, negen procent zal bedragen. "Het had echt wel veel minder kunnen zijn", vindt Pas. Theo Francken (N-VA) stelde dat het totaal persoonlijk vermogen van de Saksen-Coburgs tussen de 400 miljoen en 1 miljard euro wordt geschat. "De Belgische monarchie is de meest rijkelijk bedeelde ter wereld", luidde het. De premier benadrukte dat de kost van de monarchie voor het eerst afneemt in ons land. De som van de dotaties en de civiele lijst daalt en dankzij de inning van belastingen is er een bijkomende daling van de kost voor de overheid, voerde Di Rupo aan. Bovendien komt er voor het eerst controle door het Rekenhof, waardoor er meer transparantie zal zijn voor de burgers en het parlement. De eerste minister stelde ook dat de regering een stuk verder gaat dan Nederland. Koningin Beatrix, die eerder dit jaar aftrad, krijgt een dotatie van 1,4 miljoen euro, waarvan geen enkel deel onderworpen is aan personenbelasting, luidde het. "Ook de oppositie moet kunnen erkennen dat dit een belangrijke stap is naar een meer moderne monarchie", besloot Di Rupo. (Belga)

Het kernkabinet besliste dinsdag dat koning Albert II na zijn troonsafstand een jaarlijkse dotatie van 923.000 euro zal krijgen. Het deel "vergoeding" van die dotatie zal aan personenbelasting onderworpen zijn, terwijl de koning voortaan ook btw en accijnzen zal moeten betalen. Ook zal het vorstenpaar gedurende vijf jaar op een tiental gedetacheerde personeelsleden kunnen rekenen, veiligheidspersoneel niet meegerekend. Dit staat in schril contrast met de vele 65-plussers die onder de armoedegrens leven, hekelde Barbara Pas (Vlaams Belang). Ze rekende voor dat de totale fiscale druk waaronder de koning valt, negen procent zal bedragen. "Het had echt wel veel minder kunnen zijn", vindt Pas. Theo Francken (N-VA) stelde dat het totaal persoonlijk vermogen van de Saksen-Coburgs tussen de 400 miljoen en 1 miljard euro wordt geschat. "De Belgische monarchie is de meest rijkelijk bedeelde ter wereld", luidde het. De premier benadrukte dat de kost van de monarchie voor het eerst afneemt in ons land. De som van de dotaties en de civiele lijst daalt en dankzij de inning van belastingen is er een bijkomende daling van de kost voor de overheid, voerde Di Rupo aan. Bovendien komt er voor het eerst controle door het Rekenhof, waardoor er meer transparantie zal zijn voor de burgers en het parlement. De eerste minister stelde ook dat de regering een stuk verder gaat dan Nederland. Koningin Beatrix, die eerder dit jaar aftrad, krijgt een dotatie van 1,4 miljoen euro, waarvan geen enkel deel onderworpen is aan personenbelasting, luidde het. "Ook de oppositie moet kunnen erkennen dat dit een belangrijke stap is naar een meer moderne monarchie", besloot Di Rupo. (Belga)