In de parlementaire democratie die België heet te zijn, worden dezer dagen belangrijke verkiezingen gehouden: die van de partijvoorzitters. Ze zijn crucialer dan de gemeente-, districts- en provincieraadverkiezingen én dan de regionale, federale en Europese stembusgangen. Want in dit land vertrekt en eindigt alles bij de partijvoorzitters, zij zijn de spin in het politieke web.
...