Zoals de traditie het wil, werden de evenementen rond Koningsdag ingezet met een viering in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. En eveneens traditiegetrouw werd dat Te Deum bijgewoond door vooraanstaande politici en de leden van de koninklijke familie. Prins Laurent woonde het Te Deum niet bij.

De Kesel verwees in zijn homilie woensdag naar de Brief van Paulus aan de Romeinen. In die brief roept de apostel op tot respect voor elkaar. Paulus schreef de brief ter voorbereiding van een bezoek aan de christelijke gemeenschap in Rome. Paulus 'had het Romeins staatsburgerschap. Hij was dus geen sans-papier. Maar hij was een burger uit Klein-Azië, het huidige Turkije, en in die zin dus wel een buitenlander', zei De Kesel. 'Het zijn woorden van bijna tweeduizend jaar oud. maar als men ze hoort, is het alsof de historische afstand er niet meer is', zei hij. 'Bemint elkaar hartelijk met broederlijke genegenheid. Vergeet de gastvrijheid niet. Wees verheugd met hen die redenen hebben tot blijdschap. Maar ween ook en wees solidair met hen die in nood zijn.'

Het is waar dat onze samenleving grote spanningen doormaakt, die onrust veroorzaken, zei De Kesel. 'De uitdagingen zijn inderdaad groot. En de situatie complex. Toch mogen we geen muren optrekken, geen muren van onverschilligheid en angst. Het geldt voor elke burger van ons land. En uiteraard voor hen die grote politieke of maatschappelijk verantwoordelijkheid dragen.'

'Altijd moet het algemeen welzijn ons voor ogen staan', zei De Kesel. 'Om te bouwen aan een samenleving die niemand uitsluit, ook niet hen die het moeilijk hebben en in de marge dreigen terecht te komen of die als vreemdeling de ellende zijn ontvlucht. Om een samenleving uit te bouwen waar we elkaar, hoe verscheiden ook, alle eerbied verschuldigd zijn.

Zoals de traditie het wil, werden de evenementen rond Koningsdag ingezet met een viering in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. En eveneens traditiegetrouw werd dat Te Deum bijgewoond door vooraanstaande politici en de leden van de koninklijke familie. Prins Laurent woonde het Te Deum niet bij. De Kesel verwees in zijn homilie woensdag naar de Brief van Paulus aan de Romeinen. In die brief roept de apostel op tot respect voor elkaar. Paulus schreef de brief ter voorbereiding van een bezoek aan de christelijke gemeenschap in Rome. Paulus 'had het Romeins staatsburgerschap. Hij was dus geen sans-papier. Maar hij was een burger uit Klein-Azië, het huidige Turkije, en in die zin dus wel een buitenlander', zei De Kesel. 'Het zijn woorden van bijna tweeduizend jaar oud. maar als men ze hoort, is het alsof de historische afstand er niet meer is', zei hij. 'Bemint elkaar hartelijk met broederlijke genegenheid. Vergeet de gastvrijheid niet. Wees verheugd met hen die redenen hebben tot blijdschap. Maar ween ook en wees solidair met hen die in nood zijn.' Het is waar dat onze samenleving grote spanningen doormaakt, die onrust veroorzaken, zei De Kesel. 'De uitdagingen zijn inderdaad groot. En de situatie complex. Toch mogen we geen muren optrekken, geen muren van onverschilligheid en angst. Het geldt voor elke burger van ons land. En uiteraard voor hen die grote politieke of maatschappelijk verantwoordelijkheid dragen.' 'Altijd moet het algemeen welzijn ons voor ogen staan', zei De Kesel. 'Om te bouwen aan een samenleving die niemand uitsluit, ook niet hen die het moeilijk hebben en in de marge dreigen terecht te komen of die als vreemdeling de ellende zijn ontvlucht. Om een samenleving uit te bouwen waar we elkaar, hoe verscheiden ook, alle eerbied verschuldigd zijn.