Aanslagen en doden behoren in 2016 tot het dagelijkse nieuws, maar komen steeds dichterbij. Parijs, Brussel, Nice en München raakten ons hart en beheersten gedurende dagen het nieuws. Moord en doodslag werden voor IS een exportproduct naar Europa en troffen onschuldige burgers die onze vrienden konden zijn, die jij of ik hadden kunnen zijn. Dit drong angstwekkend binnen in onze leefomgeving. We dachten dat de limiet bereikt was en het niet dichter meer kon.

Door de barbaarse moord op de geknielde priester Jacques Hamel in de kerk van Rouvray werd echter een grens overschreden die ik niet voor mogelijk hield. De kerk als toevluchtsoord is nu een utopie geworden. In naam van Allah zet het kalifaat IS de aanval in op de grondslagen van onze beschaving, met een ongeziene schending van het internationale oorlogsrecht.

Waar Christus nieuw leven geeft, zaait terreur nu de dood.

Het kan dus vanaf heden in uw kerk, het kan in de mijne. Of ze rooms-katholiek is of protestants, met een priester of een dominee, is de kerk een potentiële moordplaats geworden. Waar Christus nieuw leven geeft, zaait terreur nu de dood. Onder het beeld van de gekruisigde Christus bloedt een dienaar van Christus dood als antwoord op zijn toewijding. Voor het altaar met "dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, dat voor U vergoten is" speelt zich een scène af die zelfs Dan Brown niet zou durven bedenken.

Dit is geen godsdienstoorlog, maar godsdienstwaanzin

Ware moslims distantiëren zich en roepen hun afschuw uit over de moordpartijen die in naam van Allah door een terroristische groepering worden gepleegd. Ook wij moeten dat doen, zonder te generaliseren en te spreken van een godsdienstige daad. In haar communicatie heeft IS het niet over religie, maar enkel over macht, haat en terreur. Dit is geen godsdienstoorlog, maar godsdienstwaanzin. De waan van de zin om als martelaar door 70 maagden ontvangen te worden in het paradijs?

François Hollande laat niet na te stellen dat zijn land in oorlog is en hij alle middelen gebruiken zal die nodig zijn om die oorlog te winnen. Ook kerkgebouwen kunnen nu beschermd worden door gewapende militairen, maar daardoor zal de kerk geen vrede vinden. 'Oog om oog en tand om tand' is geen goede raadgever. Nuchter en waakzaam zullen wij biddend moeten blijven geloven dat onze God het laatste woord heeft in elk mensenleven, en ieder voor zijn daden verantwoording zal afleggen. Daarom zal ik op zondag naar de kerk blijven gaan, maar bij het overschrijden van de drempel niet blind zijn voor het gevaar dat nu ook het huis van God bedreigt. Niet enkel bij massale bijenkomsten in basilieken of kathedralen, maar ook in mijn rustige kerkje aan het dorpsplein.

Dr. Rudy Liagre is secretaris van het district Oost- en West Vlaanderen van de Verenigde Protestantse Kerk in België.

Met afgrijzen vernam de Verenigde Protestantse Kerk in België van de gruweldaad in het Franse Saint-Etienne-du-Rouvray. Zij betuigt haar diepe medeleven aan de familie en vrienden van priester Jacques Hamel, aan al haar Rooms-katholieke geloofsgenoten en aan het gehele Franse volk.

Geschokt door het toenemende geweld waarmee in de voorbije weken op lafhartige wijze, ook op West-Europese bodem, medemensen het leven werd ontnomen, zal de Verenigde Protestantse Kerk in België blijven hooghouden dat de diversiteit in onze samenleving een rijkdom is, weigeren te aanvaarden dat verschillen tussen mensen worden verdraaid tot valse tegenstellingen en zich verre houden van eender welke vorm van polarisatie.

Solidair met moslims, joden, christenen en met alle mensen die geloven in een wereld die de mensheid toekomst biedt, wil zij mee de weg banen voor een samenleving van liefde, vrede en gerechtigheid voor allen.

Ds. Steven H. Fuite,

Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Aanslagen en doden behoren in 2016 tot het dagelijkse nieuws, maar komen steeds dichterbij. Parijs, Brussel, Nice en München raakten ons hart en beheersten gedurende dagen het nieuws. Moord en doodslag werden voor IS een exportproduct naar Europa en troffen onschuldige burgers die onze vrienden konden zijn, die jij of ik hadden kunnen zijn. Dit drong angstwekkend binnen in onze leefomgeving. We dachten dat de limiet bereikt was en het niet dichter meer kon.Door de barbaarse moord op de geknielde priester Jacques Hamel in de kerk van Rouvray werd echter een grens overschreden die ik niet voor mogelijk hield. De kerk als toevluchtsoord is nu een utopie geworden. In naam van Allah zet het kalifaat IS de aanval in op de grondslagen van onze beschaving, met een ongeziene schending van het internationale oorlogsrecht.Het kan dus vanaf heden in uw kerk, het kan in de mijne. Of ze rooms-katholiek is of protestants, met een priester of een dominee, is de kerk een potentiële moordplaats geworden. Waar Christus nieuw leven geeft, zaait terreur nu de dood. Onder het beeld van de gekruisigde Christus bloedt een dienaar van Christus dood als antwoord op zijn toewijding. Voor het altaar met "dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, dat voor U vergoten is" speelt zich een scène af die zelfs Dan Brown niet zou durven bedenken.Ware moslims distantiëren zich en roepen hun afschuw uit over de moordpartijen die in naam van Allah door een terroristische groepering worden gepleegd. Ook wij moeten dat doen, zonder te generaliseren en te spreken van een godsdienstige daad. In haar communicatie heeft IS het niet over religie, maar enkel over macht, haat en terreur. Dit is geen godsdienstoorlog, maar godsdienstwaanzin. De waan van de zin om als martelaar door 70 maagden ontvangen te worden in het paradijs?François Hollande laat niet na te stellen dat zijn land in oorlog is en hij alle middelen gebruiken zal die nodig zijn om die oorlog te winnen. Ook kerkgebouwen kunnen nu beschermd worden door gewapende militairen, maar daardoor zal de kerk geen vrede vinden. 'Oog om oog en tand om tand' is geen goede raadgever. Nuchter en waakzaam zullen wij biddend moeten blijven geloven dat onze God het laatste woord heeft in elk mensenleven, en ieder voor zijn daden verantwoording zal afleggen. Daarom zal ik op zondag naar de kerk blijven gaan, maar bij het overschrijden van de drempel niet blind zijn voor het gevaar dat nu ook het huis van God bedreigt. Niet enkel bij massale bijenkomsten in basilieken of kathedralen, maar ook in mijn rustige kerkje aan het dorpsplein.Dr. Rudy Liagre is secretaris van het district Oost- en West Vlaanderen van de Verenigde Protestantse Kerk in België.