De voorbij weken kwamen alle politieke partijen met voorstellen om de pensioenen te verbeteren. Want veel landgenoten liggen wakker van hun pensioen, zo blijkt uit de rondvraag die Knack hield. Een van de vragen luidde: 'Denkt u dat u gedurende heel uw leven na uw pensioen voldoende middelen zult hebben om goed te leven?' Daarop zegt 8 procent 'zeker wel', 29 procent 'eerder wel'. Zo'n 34 procent antwoordt op deze vraag 'noch wel, noch niet'. Maar 21 procent ziet het somber in en antwoordde 'eerder niet'. 8 procent is er zelfs van overtuigd dat ze niet zullen rondkomen. Grof gezegd ziet dus één derde het pensioen financieel wel zitten, één derde is neutraal en één derde vreest het ergste.
...