Zonder Anuna De Wever en de bosbrossers werd op deze plek waarschijnlijk een ander beleidsthema geëvalueerd. Zeker tot de eerste grote klimaatmars in Brussel in december, waarin meer dan 65.000 mensen meeliepen, was het klimaat een thema dat maar zelden bovenaan op de agenda stond van de regering-Bourgeois en de regering-Michel. Het idee dat Belgische politici niet voldoende beseffen wat er moet gebeuren om de klimaatdoelstellingen te halen die ingeschreven staan in het internationale akkoord van Parijs - de opwarming van de aarde beperken tot minder dan twee graden in vergelijking met de pre-industriële tijd - werd in de ogen van de betogers alleen maar bevestigd door de weigering van België om hogere Europese klimaatdoelen te steunen. In de Europese Energieraad werd toen over het voornemen om tegen 2030 32,5 procent minder energie te gebruiken in vergelijking met 2005 enkel door ons land en Tsjechië tegengestemd.
...