Maar De Croo was vooral opvallend kritisch voor de werkgevers. Toen er gediscussieerd werd over Belgische ouderen die (al te vaak) niet actief zijn op de arbeidsmarkt, liet hij het volgende optekenen: 'Werkgevers moeten ophouden elk excuus te gebruiken om een 55-plusser opzij te schuiven.'
...