Donderdag stemt de plenaire Kamer over de Financiewet.

'Voorlopige twaalfden'

De noodbegroting is nodig om te voorkomen dat de overheid niet langer lonen of facturen zou kunnen betalen of de schuld zou kunnen beheren. De begroting die de regering-Michel mét N-VA had opgesteld, raakte immers niet door het parlement.

N-VA stelde na haar vertrek uit de regering eisen om de begroting alsnog goed te keuren, maar daar ging de minderheidsregering-Michel niet op in. Uiteindelijk diende premier Michel dinsdagavond zijn ontslag in bij de koning.

Het systeem van voorlopige twaalfden laat de regering toe om elke maand van volgend jaar één twaalfde van de begroting van dit jaar uit te geven.

Waarschuwing

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) betreurt dat er met zo'n noodbegroting moet worden gewerkt. Omdat een aantal besparingen niet kan doorgaan, kan het budget ontsporen, waarschuwt hij.

'De begroting die klaar lag zorgde ervoor dat we ons begrotingstraject aanhielden en dat we bijvoorbeeld de welvaartsenveloppe konden verhogen en dus de laagste pensioenen zouden verhogen. Dat is nu van de tafel', zei De Croo voor de stemming in de wandelgangen van de Kamer.

De ontsporing kan tot twee miljard oplopen mocht er een heel jaar met voorlopige twaalfden moeten worden gewerkt, zegt De Croo. De begroting die was opgesteld bevatte immers besparingsmaatregelen die nu niet kunnen worden uitgevoerd.

'De factuur is voor ons allemaal. En we gaan die betalen door het feit dat de N-VA iets wat ze goedgekeurd heeft ineens niet meer goed vindt', zei De Croo, die spreekt van 'een gemiste kans'.

Reacties

N-VA-kamerlid Peter Dedecker zei dat de noodbegroting geen manoeuvreerruimte mag laten voor nieuw beleid, zal extra opvangplaatsen voor asielzoekers of een verhoging van de dotatie voor de koning.

SP.A is tevreden dat de Zweedse begroting niet gestemd wordt, omdat maatregelen zoals de verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen niet kunnen doorgaan. 'Wij zijn niet aan het wenen dat deze begroting worden teruggetrokken', zei Karin Temmerman.

Donderdag stemt de plenaire Kamer over de Financiewet.De noodbegroting is nodig om te voorkomen dat de overheid niet langer lonen of facturen zou kunnen betalen of de schuld zou kunnen beheren. De begroting die de regering-Michel mét N-VA had opgesteld, raakte immers niet door het parlement. N-VA stelde na haar vertrek uit de regering eisen om de begroting alsnog goed te keuren, maar daar ging de minderheidsregering-Michel niet op in. Uiteindelijk diende premier Michel dinsdagavond zijn ontslag in bij de koning. Het systeem van voorlopige twaalfden laat de regering toe om elke maand van volgend jaar één twaalfde van de begroting van dit jaar uit te geven.Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) betreurt dat er met zo'n noodbegroting moet worden gewerkt. Omdat een aantal besparingen niet kan doorgaan, kan het budget ontsporen, waarschuwt hij. 'De begroting die klaar lag zorgde ervoor dat we ons begrotingstraject aanhielden en dat we bijvoorbeeld de welvaartsenveloppe konden verhogen en dus de laagste pensioenen zouden verhogen. Dat is nu van de tafel', zei De Croo voor de stemming in de wandelgangen van de Kamer. De ontsporing kan tot twee miljard oplopen mocht er een heel jaar met voorlopige twaalfden moeten worden gewerkt, zegt De Croo. De begroting die was opgesteld bevatte immers besparingsmaatregelen die nu niet kunnen worden uitgevoerd. 'De factuur is voor ons allemaal. En we gaan die betalen door het feit dat de N-VA iets wat ze goedgekeurd heeft ineens niet meer goed vindt', zei De Croo, die spreekt van 'een gemiste kans'. N-VA-kamerlid Peter Dedecker zei dat de noodbegroting geen manoeuvreerruimte mag laten voor nieuw beleid, zal extra opvangplaatsen voor asielzoekers of een verhoging van de dotatie voor de koning. SP.A is tevreden dat de Zweedse begroting niet gestemd wordt, omdat maatregelen zoals de verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen niet kunnen doorgaan. 'Wij zijn niet aan het wenen dat deze begroting worden teruggetrokken', zei Karin Temmerman.