'Ik heb niet gezegd dat de kernuitstap er sowieso komt.' Voor de camera's van Villa Politica zocht Tinne Van der Straeten (Groen), die een woelige week achter de rug heeft, even naar de juiste woorden. Tot de nieuwbakken minister van Energie plots recht in de camera keek. 'Wij gaan ervoor zorgen dat er in dit land een omslag wordt gemaakt. Daarvoor is het nodig dat de kernenergie eruit gaat. Als er een probleem is, zullen we opnieuw naar alle mogelijkheden kijken. Daartoe kunnen de kerncentrales behoren.'
...

'Ik heb niet gezegd dat de kernuitstap er sowieso komt.' Voor de camera's van Villa Politica zocht Tinne Van der Straeten (Groen), die een woelige week achter de rug heeft, even naar de juiste woorden. Tot de nieuwbakken minister van Energie plots recht in de camera keek. 'Wij gaan ervoor zorgen dat er in dit land een omslag wordt gemaakt. Daarvoor is het nodig dat de kernenergie eruit gaat. Als er een probleem is, zullen we opnieuw naar alle mogelijkheden kijken. Daartoe kunnen de kerncentrales behoren.'Van der Straeten vat zo de kern van het regeerakkoord samen: de Vivaldi-coalitie sluit niet uit dat de twee jongste kerncentrales langer openblijven dan 2025. Uit het vragenuurtje in de Kamer blijkt evenwel dat vooral het eerste deel van de uitleg van de groene minister overeind blijft: de kernenergie gaat eruit. Na het nieuws van Trends afgelopen week was de kernuitstap eigenlijk quasi bevestigd. Het personeel werd ingelicht dat alle investeringen in een mogelijke levensduurverlenging werden afgeblazen. Engie Electrabel zegt zelfs al warm te lopen om gascentrales te bouwen. Die zullen hoe dan ook nodig zijn om de bevoorradingszekerheid te verzekeren. In elk geval kreeg Van der Straeten rugdekking van premier Alexander De Croo (Open VLD). In de Kamer benadrukte de liberaal dat ten laatste in november 2021 moet beslist worden of twee centrales langer openblijven. 'Dat doen we op basis van feiten en cijfers, niet op basis van ideologie of dogma's.'Ook hier was het tweede deel van de uiteenzetting het belangrijkste. 'We moeten kiezen voor een pragmatische aanpak met duidelijke toekomstvisie', aldus De Croo. 'Het gaat om centrales die al meer dan 40 jaar draaien. Bewijzen we onszelf een dienst door een kalender continu uit te stellen?' Daarbij richtte de eerste minister zich tot de oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang, zonder ze bij naam te noemen. 'Mij verbaast het dat er zovelen zijn die opnieuw en opnieuw aandringen op uitstel. Sinds wanneer is dat een manier waarop we de toekomst voorbereiden?'Hoewel echte zekerheid dus pas ten laatste in november volgend jaar te rapen zal vallen, ziet het ernaar uit dat de groenen een immense trofee zullen binnenhalen. Het is Van der Straeten menens om komaf te maken met het 'halfslachtig beleid' van de voorbije regeringen. Dat in de tussentijd de CO2-uitstoot in eigen land zal stijgen onder invloed van de nieuwe gascentrales, neemt de minister erbij. De vraag is of de Vivaldi-regering de interne spanningen onder controle kan houden. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez drukt erop dat de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van stroom serieus worden gemonitord. De jongerenafdeling van de Open VLD zet zelfs druk op haar moederpartij. Jong VLD koppelt het langer openhouden van twee centrales aan het halen van de klimaatdoelstellingen. 'De federale regering moet de ondoordachte kernuitstap, los van dogmatisch denken, herzien en dit in het belang van toekomstige generaties.' Maar ook vanuit de industrie blijft de druk hoog. Febeliec, de organisatie van industriële grootverbruikers, schreeuwt om een 'rationele beslissing' en wil dat de kerncentrales langer draaien. 'Speel het alstublieft niet ideologisch en wees rationeel. Een ideologisch standpunt brengt ons potentieel in zeer grote problemen', aldus topman Peter Claes. 'Wees minister van Energie, niet van kernuitstap.'