Eerder raakte al bekend dat de regering in het kader van de begrotingscontrole de accijnzen op tabak zou verhogen. Die maatregel moet in 2016 en 2017 samen 70 miljoen euro opbrengen. Maar minister De Block wil aan die accijnsverhoging ook een gezondheidsdoelstelling koppelen. Bedoeling is namelijk om het aantal rokers tegen 2018 onder de 17 procent te brengen. Momenteel rookt 18,3 procent van de bevloking. In 1997 was dat nog 25,5 procent. Die doelstelling past in het anti-rook beleidsplan van de Open Vld-minister. Naast een accijnsverhoging moet dat doel met nog een reeks andere ingrepen bereikt worden. Zo komen er strengere regels voor tabaksproducten. Er komt een maximumniveau voor de uitstoot van teer, nicotine en koolmonoxide en sigaretten met mentholsmaak worden verboden. Verder is het de bedoeling in 2019 te evolueren naar een "neutrale verpakking van tabaksproducten". Om mensen te helpen bij het stoppen met roken, wordt het starterspakket van de rookstopmedicatie in prijs verlaagd. Tot slot steunt De Block de voorstellen die in het parlement zijn ingediend om roken in de auto met kinderen te verbieden. Dat voorstel zal zijn parlementaire weg volgen, maar krijgt dus een plaats in het anti-tabaksplan van De Block. (Belga)

Eerder raakte al bekend dat de regering in het kader van de begrotingscontrole de accijnzen op tabak zou verhogen. Die maatregel moet in 2016 en 2017 samen 70 miljoen euro opbrengen. Maar minister De Block wil aan die accijnsverhoging ook een gezondheidsdoelstelling koppelen. Bedoeling is namelijk om het aantal rokers tegen 2018 onder de 17 procent te brengen. Momenteel rookt 18,3 procent van de bevloking. In 1997 was dat nog 25,5 procent. Die doelstelling past in het anti-rook beleidsplan van de Open Vld-minister. Naast een accijnsverhoging moet dat doel met nog een reeks andere ingrepen bereikt worden. Zo komen er strengere regels voor tabaksproducten. Er komt een maximumniveau voor de uitstoot van teer, nicotine en koolmonoxide en sigaretten met mentholsmaak worden verboden. Verder is het de bedoeling in 2019 te evolueren naar een "neutrale verpakking van tabaksproducten". Om mensen te helpen bij het stoppen met roken, wordt het starterspakket van de rookstopmedicatie in prijs verlaagd. Tot slot steunt De Block de voorstellen die in het parlement zijn ingediend om roken in de auto met kinderen te verbieden. Dat voorstel zal zijn parlementaire weg volgen, maar krijgt dus een plaats in het anti-tabaksplan van De Block. (Belga)