De enige voorwaarde om aan het tweede jaar bachelor te beginnen aan een universiteit in Franstalig België is het behalen van 45 studiepunten. Dat volgt uit een nieuw arrest van de Raad van State dat op de website van die raad is gepubliceerd.

Net zoals in de arresten die op 26 juli 2016 werden uitgebracht met betrekking tot de studenten geneeskunde aan de Universiteit van Namen, heeft de Raad van State geoordeeld dat het koninklijk besluit en het besluit van de Franse Gemeenschapsregering waarop de omstreden rangschikking steunt, beide van vorig jaar, onwettig zijn en niet toegepast mogen worden. Daaruit volgt dat voor de toegang tot het tweede jaar bachelor van die opleiding nu dus geen andere beperking geldt dan het behalen van de vereiste 45 studiepunten.

Het kabinet-De Block zegt dat de minister van Volksgezondheid (Open Vld) haar deel heeft gedaan. Volgens het kabinet maakte De Block werk van een dynamisch artsenkadaster en van een verfijnder mathematisch model om vraag en aanbod in kaart te brengen. Daarnaast merkt men er op dat de bevoegdheid voor het instellen van een filter aan Franstalige kant volledig bij minister van Hoger onderwijs Jean-Claude Marcourt (PS) lag.

Vragen bij juridische houdbaarheid

'Ze heeft zich geëngageerd om een oplossing te zoeken voor het probleem van de Riziv-nummers, waarbij overtallen aan geneeskundestudenten werden opgeleid', stelt het kabinet. 'Daartoe werkte de minister een compromisvoorstel uit: als minister Marcourt voor een werkzame filter aan Franstalige kant zorgde, zou het federale niveau de lissageregeling verlengen (lissage is de verschuiving van Riziv-nummers tussen de gemeenschappen, nvdr). Zo zouden álle Franstalige geneeskundestudenten in opleiding aan hun vervolgopleiding kunnen beginnen.'

Die compromisregel dreigt nu op de helling te komen als Marcourt niet met een werkende filter op de proppen komt. De Block zet dan ook druk op de ketel van de PS'er. 'Zolang er onzekerheid bestaat over de werkzaamheid van de filter aan Franstalige, kan het federale niveau de lissageregeling niet verlengen.'

De voorkeur van minister De Block ging naar een filter vóór aanvang van het eerste studiejaar, een numerus fixus-examen, maar minister Marcourt heeft uiteindelijk een filter ná de eerste bachelor ingesteld, klinkt het nog op het kabinet. 'Onze minister heeft zich steeds vragen gesteld bij de juridische houdbaarheid van zo'n systeem. Nu blijkt dat de selectieproef klinisch dood is.'

Studenten: 'Meer respect gevraagd'

Volgens de Franstalige Federatie van Studenten (FEF) ligt het fundamentele probleem bij de federale quota, terwijl het hele land een tekort aan artsen heeft. 'In 2014 hadden 314 van de 589 Belgische gemeenten een artsentekort', benadrukt de federatie. 'In het belang van alle studenten en burgers moeten we het debat bekijken vanuit het oogpunt van de gezondheidszorg.'

'De politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen in dit dossier en helder communiceren tegen over de studenten, vooral over de benadering van de tweede examenkans', voegt de Federatie nog toe. De onduidelijkheid heerst, vindt de FEF, en de studenten lijden daaronder. 'De studenten die bezig zijn aan de opleiding geneeskunde verdienen meer respect voor hun toekomst, met andere woorden de zekerheid op een Riziv-nummer.'

Om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen voor deze studenten en voor de studenten die aan de opleiding willen beginnen, heeft minister De Block haar collega Marcourt uitgenodigd voor een nieuw overleg op donderdag 18 augustus. (BELGA/JVL)

De enige voorwaarde om aan het tweede jaar bachelor te beginnen aan een universiteit in Franstalig België is het behalen van 45 studiepunten. Dat volgt uit een nieuw arrest van de Raad van State dat op de website van die raad is gepubliceerd. Net zoals in de arresten die op 26 juli 2016 werden uitgebracht met betrekking tot de studenten geneeskunde aan de Universiteit van Namen, heeft de Raad van State geoordeeld dat het koninklijk besluit en het besluit van de Franse Gemeenschapsregering waarop de omstreden rangschikking steunt, beide van vorig jaar, onwettig zijn en niet toegepast mogen worden. Daaruit volgt dat voor de toegang tot het tweede jaar bachelor van die opleiding nu dus geen andere beperking geldt dan het behalen van de vereiste 45 studiepunten. Het kabinet-De Block zegt dat de minister van Volksgezondheid (Open Vld) haar deel heeft gedaan. Volgens het kabinet maakte De Block werk van een dynamisch artsenkadaster en van een verfijnder mathematisch model om vraag en aanbod in kaart te brengen. Daarnaast merkt men er op dat de bevoegdheid voor het instellen van een filter aan Franstalige kant volledig bij minister van Hoger onderwijs Jean-Claude Marcourt (PS) lag.'Ze heeft zich geëngageerd om een oplossing te zoeken voor het probleem van de Riziv-nummers, waarbij overtallen aan geneeskundestudenten werden opgeleid', stelt het kabinet. 'Daartoe werkte de minister een compromisvoorstel uit: als minister Marcourt voor een werkzame filter aan Franstalige kant zorgde, zou het federale niveau de lissageregeling verlengen (lissage is de verschuiving van Riziv-nummers tussen de gemeenschappen, nvdr). Zo zouden álle Franstalige geneeskundestudenten in opleiding aan hun vervolgopleiding kunnen beginnen.' Die compromisregel dreigt nu op de helling te komen als Marcourt niet met een werkende filter op de proppen komt. De Block zet dan ook druk op de ketel van de PS'er. 'Zolang er onzekerheid bestaat over de werkzaamheid van de filter aan Franstalige, kan het federale niveau de lissageregeling niet verlengen.'De voorkeur van minister De Block ging naar een filter vóór aanvang van het eerste studiejaar, een numerus fixus-examen, maar minister Marcourt heeft uiteindelijk een filter ná de eerste bachelor ingesteld, klinkt het nog op het kabinet. 'Onze minister heeft zich steeds vragen gesteld bij de juridische houdbaarheid van zo'n systeem. Nu blijkt dat de selectieproef klinisch dood is.'Volgens de Franstalige Federatie van Studenten (FEF) ligt het fundamentele probleem bij de federale quota, terwijl het hele land een tekort aan artsen heeft. 'In 2014 hadden 314 van de 589 Belgische gemeenten een artsentekort', benadrukt de federatie. 'In het belang van alle studenten en burgers moeten we het debat bekijken vanuit het oogpunt van de gezondheidszorg.''De politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen in dit dossier en helder communiceren tegen over de studenten, vooral over de benadering van de tweede examenkans', voegt de Federatie nog toe. De onduidelijkheid heerst, vindt de FEF, en de studenten lijden daaronder. 'De studenten die bezig zijn aan de opleiding geneeskunde verdienen meer respect voor hun toekomst, met andere woorden de zekerheid op een Riziv-nummer.'Om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen voor deze studenten en voor de studenten die aan de opleiding willen beginnen, heeft minister De Block haar collega Marcourt uitgenodigd voor een nieuw overleg op donderdag 18 augustus. (BELGA/JVL)