Voor de vrijwillige terugkeer houdt de SeFoR-samenwerking onder meer in dat de gemeente waar een uitgewezen migrant woont, het bevel om het grondgebied te verlaten betekent en hem een infobrochure in de eigen taal bezorgt. Indien de vreemdeling in kwestie op het bevel ingaat, meldt hij dat aan de gemeente. Via SeFoR wordt het terugkeertraject verder opgevolgd. In 2011 en 2012 kozen in totaal respectievelijk 3.870 en 5.656 mensen voor een vrijwillige terugkeer, 20 procent onder hen deed dat via SeFoR. SeFoR staat voor 'Sensibilisering, Follow-up en Return' en bereikt volgens De Block een nieuwe groep vreemdelingen: migranten die in privéwoningen verblijven in plaats van opvangcentra. "Het project focust zowel op vrijwillige terugkeer als op het repatriëren van personen die een probleem vormen voor de openbare orde en veiligheid", aldus De Block. "Het gaat in dat laatste geval zowel om zware criminelen zoals dieven en drugsdealers, als om fraudeurs of mensen die schijnhuwelijken aangingen. We werken hiervoor samen met de parketten." (Belga)

Voor de vrijwillige terugkeer houdt de SeFoR-samenwerking onder meer in dat de gemeente waar een uitgewezen migrant woont, het bevel om het grondgebied te verlaten betekent en hem een infobrochure in de eigen taal bezorgt. Indien de vreemdeling in kwestie op het bevel ingaat, meldt hij dat aan de gemeente. Via SeFoR wordt het terugkeertraject verder opgevolgd. In 2011 en 2012 kozen in totaal respectievelijk 3.870 en 5.656 mensen voor een vrijwillige terugkeer, 20 procent onder hen deed dat via SeFoR. SeFoR staat voor 'Sensibilisering, Follow-up en Return' en bereikt volgens De Block een nieuwe groep vreemdelingen: migranten die in privéwoningen verblijven in plaats van opvangcentra. "Het project focust zowel op vrijwillige terugkeer als op het repatriëren van personen die een probleem vormen voor de openbare orde en veiligheid", aldus De Block. "Het gaat in dat laatste geval zowel om zware criminelen zoals dieven en drugsdealers, als om fraudeurs of mensen die schijnhuwelijken aangingen. We werken hiervoor samen met de parketten." (Belga)