Die RIZIV-nummers zijn de inzet van een communautair geladen debat dat voor de Vlaamsgezinden in het parlement een symbool is geworden van Waalse onwil. Sinds 1997 kent Vlaanderen een ingangsexamen voor studenten geneeskunde in spe. Er werd immers beslist dat er ieder jaar een vast aantal RIZIV-nummers zou worden uitgedeeld - die zijn nodig als erkenning van de arts en komen zo voor de meeste afgestudeerden neer als de conditio sine qua non om hun beroep uit te kunnen oefenen. Door een ingangsexamen in te voeren, werd ervoor gezorgd dat student...

Die RIZIV-nummers zijn de inzet van een communautair geladen debat dat voor de Vlaamsgezinden in het parlement een symbool is geworden van Waalse onwil. Sinds 1997 kent Vlaanderen een ingangsexamen voor studenten geneeskunde in spe. Er werd immers beslist dat er ieder jaar een vast aantal RIZIV-nummers zou worden uitgedeeld - die zijn nodig als erkenning van de arts en komen zo voor de meeste afgestudeerden neer als de conditio sine qua non om hun beroep uit te kunnen oefenen. Door een ingangsexamen in te voeren, werd ervoor gezorgd dat studenten niet zouden afstuderen zonder de kans om dat erkenningsnummer te krijgen.Maar in Wallonië werd zo'n examen niet ingevoerd - nochtans gold de beperking op RIZIV-nummers voor het hele land. Al jarenlang vormt het een doorn in het oog van veel Vlamingen: Vlaamse studenten moeten zwoegen om aan de opleiding te kunnen beginnen, de Waalse studenten hoeven dat niet te doen. De regeling die minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) nu uitgewerkt heeft met Waals onderwijsminister Jean-Claude Marcourt (PS) zou volgens Kamerlid Veerle Wouters op drijfzand gebouwd zijn. Een en ander heeft te maken met de Vlaams-Waalse verdeelsleutel van RIZIV-nummers, en de precieze quota. 'U beseft toch dat na de arresten van de Raad van State U bent vastgelopen in de modder van de RIZIV-nummers? De Raad stelt dat uw quota voor 2021 arbitrair en onwettig zijn. Dat heeft gevolgen voor toekomstige Koninklijke Besluiten hierover, die hetzelfde lot zullen ondergaan indien ook maar één Franstalige student naar de Raad van State stapt.' Anders gezegd: volgens Veerle Wouters volstaat het dat 1 student een zaak aanspant om de hele regeling in elkaar te doen stuiken.'Volgens de wet van 10 mei 2015 is er nood aan een gevalideerd advies van de planningscommissie. Het advies werd nog niet gevalideerd. U baseert zich op een krantenartikel. Ik niet', antwoordde Maggie De Block in de Kamer.'Dit is een moeilijk dossier, dat naast het bepalen van de quota en aanvullende attesten gaat om nog andere elementen, zoals de activiteit van buitenlandse artsen. Ik herhaal wat ik vorige week zei: de regering is zeker van plan om zijn verantwoordelijkheid te nemen inzake de attesten en het bepalen van de quota.'Maggie De Block wachtte de repliek van Wouters - die de suggestie deed de materie te herfederaliseren - niet af, en ging naast minister van Mobiliteit François Bellot (MR) zitten. Ze sloeg met hem een praatje, terwijl Wouters besloot: 'Ik had het fijn gevonden was u even blijven zitten, mevrouw de minister.'