Minister De Block vreest dat de buitenlandse beursstudenten de stageplaatsen zouden innemen van Belgische studenten. In het academiejaar 2018-2019 dreigt een probleem omdat dat jaar twee lichtingen van geneeskundestudenten afstuderen door de inkorting van de opleiding van 7 tot 6 jaar. De verantwoordelijken van de geneeskundefaculteiten begrijpen niet waarom buitenlandse beursstudenten reeds vanaf dit jaar geweigerd worden. "Dat is een ramp voor de medische samenwerking met partnerlanden zals Marokko, Moldavië en Gabon. Door van de ene op de andere dag de stages te blokkeren, terwijl de kandidaten reeds geselecteerd werden, geven we een belachelijk beeld van België", vindt Jean-Christophe Goffard van het steunfonds voor geneeskundeopleidingen aan de ULB. Voor Catherine Fonck houdt de beslissing van minister De Block geen steek omdat ze het probleem van de stageplaatsen in het jaar 2018-2019 niet oplost. "De beursstudenten nemen geen stageplaatsen in België in. Bovendien is het risico dat de buitenlandse artsen zich in België vestigen bijna onbestaand. Deze samenwerkingsmechanismen tussen het noorden en het zuiden bestaan reeds jaren en zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg dankzij de ervaring die de toekomstige artsen in ons land opdoen", aldus de cdH-fractieleidster. (Belga)

Minister De Block vreest dat de buitenlandse beursstudenten de stageplaatsen zouden innemen van Belgische studenten. In het academiejaar 2018-2019 dreigt een probleem omdat dat jaar twee lichtingen van geneeskundestudenten afstuderen door de inkorting van de opleiding van 7 tot 6 jaar. De verantwoordelijken van de geneeskundefaculteiten begrijpen niet waarom buitenlandse beursstudenten reeds vanaf dit jaar geweigerd worden. "Dat is een ramp voor de medische samenwerking met partnerlanden zals Marokko, Moldavië en Gabon. Door van de ene op de andere dag de stages te blokkeren, terwijl de kandidaten reeds geselecteerd werden, geven we een belachelijk beeld van België", vindt Jean-Christophe Goffard van het steunfonds voor geneeskundeopleidingen aan de ULB. Voor Catherine Fonck houdt de beslissing van minister De Block geen steek omdat ze het probleem van de stageplaatsen in het jaar 2018-2019 niet oplost. "De beursstudenten nemen geen stageplaatsen in België in. Bovendien is het risico dat de buitenlandse artsen zich in België vestigen bijna onbestaand. Deze samenwerkingsmechanismen tussen het noorden en het zuiden bestaan reeds jaren en zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg dankzij de ervaring die de toekomstige artsen in ons land opdoen", aldus de cdH-fractieleidster. (Belga)