Welke diploma's bieden kansen op de arbeidsmarkt? En welke niet? Knack bloemleest deze week uit een interne nota van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Studeer handelsingenieur, vroedkunde of kinesitherapie. Rechten, tandheelkunde en sociologie zijn ook geen slechte keuzes. Uit cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) blijkt namelijk dat er 39 diploma's bestaan die binnen één jaar na afstuderen zo goed als garant staan voor een job, waaronder de aangehaalde voorbeelden.

Minder goed vergaat het wie archeologie, sociale en culturele antropologie of modetechnologie studeerde. Een interne nota van de VDAB rangschikt ze bij de veertien "opleidingen die helemaal niet aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt of waarvan de arbeidsmarkt het aantal afgestudeerden onmogelijk kan absorberen". "Wie een goeie job wil, denkt liefst tweemaal na vooraleer een van die opleidingen te kiezen", voegen de analisten van de VDAB daar nog aan toe.

André Van Hauwermeiren van de VDAB-studiedienst pleit voor een eerlijke, objectieve oriëntering die studenten haarfijn uitlegt waar ze op de jobmarkt het meest kans mee maken. Welke instantie daar dan voor moet zorgen, is dan nog de vraag.

"De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) vervullen die rol vandaag in ieder geval niet of niet meer", stelt Van Hauwermeiren vast. "CLB's spenderen het grootste deel van hun tijd aan het oplossen van onderwijs- of andere problemen van de leerlingen. Aan studieoriëntering komen ze nog amper toe. Dat is de facto verschoven naar de onderwijsinstellingen zelf, maar die zijn uiteraard betrokken partij. Alsof de bakker je moet adviseren welk brood je het beste eet. Je zult merken: zelden word je naar de concurrentie doorverwezen."

De instellingen rijden te veel voor eigen rekening en bieden studenten richtingen aan die aantrekkelijk lijken, maar waar de arbeidsmarkt niet op zit te wachten. Iemand zou de student tegen zichzelf moeten beschermen, zegt Van Hauwermeiren.

SUPERDIPLOMA'S

Opleidingen in het hoger onderwijs met bijna volledige tewerkstelling binnen het jaar na afstuderen.

Professionele bachelors

Bouw

Elektromechanica

Ergotherapie

Logopedie en audiologie

Luchtvaart

Medische beeldvorming

Optiek en optometrie

Vastgoed

Verpleegkunde

Voedings- en dieetkunde

Vroedkunde

Master

Architectuur

Bestuurskunde en publiek management

Bio-ingenieur cel- en gentechnologie

Bouwkunde

Burgerlijk ingenieur (architectuur, bouwkunde, elektrotechniek-ICT, werktuigkunde-elektrotechniek, computerwetenschappen, toegepaste natuurkunde)

Elektronica - ICT

Elektrotechniek

Farmaceutische zorg

Geneeskunde

Gezondheidsvoorlichting en -bevordering

Handelsingenieur ni de beleidsinformatica

Kinesitherapie

Landmeten

Logopedische en audiologische wetenschappen

Management en beleid van de gezondheidszorg

Rechten

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Sociaal werk

Sociologie

Stedenbouw en ruimtelijke planning

Tandheelkunde

Verpleegkunde en vroedkunde

Wiskunde

(Bron: VDAB Studiedienst)

RISICODIPLOMA'S

Opleidingen in het hoger onderwijs die helemaal niet aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt of waarvan de arbeidsmarkt het aantal afgestudeerden onmogelijk kan absorberen. Wie een goede job wil, denkt volgens de VDAB liefst tweemaal na vooraleer een van deze opleidingen te kiezen.

Professionele bachelor

Audiovisuele technieken (assistentie, beeld-geluid-montage, fotografie)

Modetechnologie

Master

Archeologie

Audiovisuele kunsten

Beeldende kunsten

Conservatie en restauratie

Drama

Kunstwetenschappen en archeologie

Management

Moraalwetenschappen

Oosterse talen en culturen

Sociale en culturele antropologie

(Bron: VDAB Studiedienst)

Welke diploma's bieden kansen op de arbeidsmarkt? En welke niet? Knack bloemleest deze week uit een interne nota van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Studeer handelsingenieur, vroedkunde of kinesitherapie. Rechten, tandheelkunde en sociologie zijn ook geen slechte keuzes. Uit cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) blijkt namelijk dat er 39 diploma's bestaan die binnen één jaar na afstuderen zo goed als garant staan voor een job, waaronder de aangehaalde voorbeelden. Minder goed vergaat het wie archeologie, sociale en culturele antropologie of modetechnologie studeerde. Een interne nota van de VDAB rangschikt ze bij de veertien "opleidingen die helemaal niet aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt of waarvan de arbeidsmarkt het aantal afgestudeerden onmogelijk kan absorberen". "Wie een goeie job wil, denkt liefst tweemaal na vooraleer een van die opleidingen te kiezen", voegen de analisten van de VDAB daar nog aan toe. André Van Hauwermeiren van de VDAB-studiedienst pleit voor een eerlijke, objectieve oriëntering die studenten haarfijn uitlegt waar ze op de jobmarkt het meest kans mee maken. Welke instantie daar dan voor moet zorgen, is dan nog de vraag. "De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) vervullen die rol vandaag in ieder geval niet of niet meer", stelt Van Hauwermeiren vast. "CLB's spenderen het grootste deel van hun tijd aan het oplossen van onderwijs- of andere problemen van de leerlingen. Aan studieoriëntering komen ze nog amper toe. Dat is de facto verschoven naar de onderwijsinstellingen zelf, maar die zijn uiteraard betrokken partij. Alsof de bakker je moet adviseren welk brood je het beste eet. Je zult merken: zelden word je naar de concurrentie doorverwezen." De instellingen rijden te veel voor eigen rekening en bieden studenten richtingen aan die aantrekkelijk lijken, maar waar de arbeidsmarkt niet op zit te wachten. Iemand zou de student tegen zichzelf moeten beschermen, zegt Van Hauwermeiren.