U hebt het misschien ook nog op school geleerd: België behoort tot de productiefste landen ter wereld. Een werknemer produceert bij ons in één uur meer dan werknemers elders in de wereld, we slagen erin om met de beschikbare mensen en middelen veel welvaart te creëren. Maar sinds enige jaren is onze productiviteitsgroei erg laag, zelfs lager dan het Europese gemiddelde. De Nationale Bank stipt in haar recente jaarverslag aan waarom dat bijzonder slecht nieuws is: 'Op termijn is de productiviteitsgroei de voornaamste motor van de stijging van de toegevoegde waarde en van de in de economie gegenereerde inkomens.' Kortom: als de groei van de productiviteit sputtert, komt onze welvaartsstaat onder druk. Als we onze welvaart op peil willen houden, moet het beleid dus werk maken van meer productiviteitsgroei.
...