In Kortrijk komt er dan toch geen maandelijkse autovrije zondag. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zag het helemaal zitten, maar in een digitale volksraadpleging oordeelden de Kortrijkzanen er anders over. Er zijn dezer dagen wel meer stadsbesturen die een mediageniek initiatief nemen om hun burgers meer inspraak te geven. 'Sinds de politici in Duitstalig België hebben beslist om een deel van hun macht aan uitgelote burgers af te staan, hebben onder meer Leuven, Mechelen en Oostende laten weten dat zij ook iets in zo'n model zien', zegt politoloog Thibaut Renson (UGent), die werkt aan een proefschrift over deliberatieve democratie. 'Ondertussen experimenteren lokale besturen overal in Vlaanderen met allerlei vormen van burgerinspraak. Hun bedoelingen zijn goed, en meestal wordt er ook een behoorlijk budget voor uitgetrokken. Maar meestal krijgen de burgers geen boter bij de vis.'
...