Open VLD, MR, Groen en Ecolo willen niet de speelbal zijn van de tandem De Wever-Magnette. Dat punt maakten de partijen in een opvallend persbericht dat ze samen de wereld instuurden. In één klap worden de communautaire plannen van de 'bubbel van vijf' (N-VA, CD&V, CDH, PS en SP.A) met argusogen bekeken.
...

Open VLD, MR, Groen en Ecolo willen niet de speelbal zijn van de tandem De Wever-Magnette. Dat punt maakten de partijen in een opvallend persbericht dat ze samen de wereld instuurden. In één klap worden de communautaire plannen van de 'bubbel van vijf' (N-VA, CD&V, CDH, PS en SP.A) met argusogen bekeken. 'Een strategisch slimme zet', zegt politoloog Dave Sinardet (VUB). 'Ze voelden aan dat ze tegen elkaar werden opgezet en gebruikt werden door de bubbel van vijf.'De bocht naar een regering zonder N-VA is ingezet, klinkt het bij sommige N-VA'ers.Dave Sinardet: Voorlopig staat er nog geen Vivaldi-regering in de stijgers (bestaande uit de socialistische, liberale, groene en christendemocratische families, nvdr.). Daarvoor zit CD&V te veel vastgeroest aan N-VA. Maar hoe dan ook is dit een kans voor de Open VLD om zich te profileren. Dat komt alleen maar door de nieuwe bocht van de N-VA.Over welke bocht heeft u het? Sinardet: In 2014 werd de zogenaamde 'bocht van Bracke' ingezet. De partij liet het communautaire vallen in ruil voor rechts socio-economisch beleid. Nu maken ze de bocht opnieuw, zo blijkt uit het akkoord met de PS. In ruil voor socio-economische toegevingen krijgen ze communautaire elementen. Waarom is dat dan aanlokkelijk voor de Open VLD?Sinardet: De liberalen kunnen zich nu profileren als de garantie op een liberaler beleid. Jarenlang was de N-VA een grote concurrent op dat vlak, maar met deze deal geven ze dat uit handen.Nochtans wil de N-VA de Open VLD er maar al te graag bij - zonder de MR.Sinardet: De Wever heeft belangrijke inschattingsfout gemaakt. Hij dacht dat hij de Open VLD erbij ging krijgen. Wellicht had hij gemikt op verdeeldheid binnen de partij zodat een strekking bereid zou zijn om de MR te laten vallen. Dat is niet gelukt. Dat hij hen publiek onder druk begon te zetten, heeft de persoonlijke relaties verslechterd. Het was een verkeerde gok. Maar er is nog een essentiëler element dat paars-geel bemoeilijkt.Leg uit.Sinardet: De deal tussen de N-VA en de PS komt grosso modo neer op links socio-economisch beleid en een staatshervorming. De drie partijen SP.A, CD&V en CDH gaan daarin mee. Maar dan zit je maar aan 70 zetels. Met de inbreng van een nieuwe partner dreigt het 'kaartenhuisje' in elkaar te zakken. Er zullen immers aanpassingen nodig zijn in het nadeel van de N-VA of de PS. Hoe moet het nu verder? Sinardet: Het is duidelijk dat er nu niet meteen kan worden verder gewerkt. Men zit aan 70 zetels, maar tegelijkertijd staat er niet meteen een alternatief klaar. Al ligt het speelveld misschien opnieuw open. Een jaar lang is er gezegd dat de twee grootste partijen een akkoord moesten vinden. Dat is nu echt verregaand gebeurd. Als dit opnieuw mislukt, opent het de weg naar andere coalities.