Vandaag is het 9 mei, de dag van Europa, een dag die we samen zouden moeten vieren. Europa en de Unie brachten ons vrede en vooruitgang. Hoe hol dat ook mag klinken, voor diegenen die zich de gruwelen van de wereldoorlogen nog herinneren is het een heuse vooruitgang. Maar vandaag rouwen we opnieuw. We rouwen om de duizenden mensen die gestorven zijn in de Middellandse zee en op onze Europese wegen. Iedere dag verzinkt de waardigheid van Europa verder in het niets.

Dag van Europa: 'Hoeveel doden moeten er nog vallen voor we de vluchtelingen welkom heten?'

De volledige blindheid van onze overheden in het aanzien van deze humanitaire crisis is weerzinwekkend. Iedere dag voelen we ons als jongeren minder Europeaan door het gebrek aan menselijkheid die onze leiders ten toon spreiden. Iedere dag voelen we ons minder Europeaan als we zien hoe onze leiders de vluchtelingencrisis uitbesteden aan het autoritaire Turkse regime in plaats van zelf de nodige maatregelen te nemen.

Het is genoeg geweest. Als jongeren kunnen, willen en zullen we deze situatie nooit accepteren. We verwerpen het herinvoeren van grenzen op ons continent, die niet enkel onze kansen als jongeren beperken maar bovenal de mensenrechten schenden waarop deze Unie is gebouwd. We accepteren de extreemrechtse retoriek die onze politici al te gemakkelijk overnemen niet. Wij zullen blijven vechten voor gelijkheid en solidariteit.

Hoeveel vrouwen en kinderen zullen gedwongen worden tot het nemen van een gammel bootje om een beter leven te leiden?

Hoeveel kinderen zullen we 'verliezen' op ons continent? Hoeveel kinderen moeten er nog vermist raken, omdat onze leiders weigeren een degelijk beleid uit te werken?

Hoeveel doden moeten er nog vallen voor we vluchtelingen welkom heten?

Waar zijn de basiswaarden van de Europese Unie?

Vandaag zien we met teleurstelling en boosheid dat het merendeel van onze Europese overheden niet meer handelen binnen het kader van de basiswaarden van de Europese Unie: menselijkheid, vrijheid en solidariteit lijken wel verdwenen. Erger zelfs: ons continent gedraagt zich alsof we nooit oorlog hebben gekend, alsof we nooit mensen op de vlucht hebben gekend en alsof we geen enkel deel hebben in de internationale context die de vluchtelingencrisis veroorzaakt.

Als leiders van de Europese jonge socialisten hebben we altijd geleerd onze mening te verkondigen. Om niet stil te zijn als we niet akkoord gaan. Of zoals Einstein het zei: "The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything."

Dat is precies wat we niet zullen doen. We blijven niet stil. We weigeren deze crisis te aanvaarden en wéten dat er oplossingen voorhanden zijn. In de voorbije weken hebben we campagne gevoerd met de slogan 'refugees welcome'. Door deze boodschap doorheen Europa te verspreiden willen we het publieke debat verschuiven van angst naar verantwoordelijkheid. We moeten de toestroom van vluchtelingen zien als een kans en een verplichting. We vragen dan ook zoveel mogelijk Europeanen deze boodschap samen met ons te verspreiden.

Vandaag moeten we onze plicht doen. Er is geen tsunami van vluchtelingen. Natuurlijk zoeken heel wat mensen veiligheid op ons continent, maar dit is een beheersbare uitdaging als we de taken en lasten verdelen. Echt verdelen. Onze Europese leiders moeten nu, gisteren, in actie schieten.

We eisen dan ook de implementatie van een humaan asielbeleid met als start:

  • Meer legale vluchtroutes zodat niemand meer sterft op de vlucht voor geweld.
  • Het respecteren van het internationale recht en dus vluchtelingen toelaten asiel aan te vragen in het land van hun keuze. De Conventie van Geneve is geen vodje papier, het is opgesteld met de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog in gedachten om net die verschrikkingen in de toekomst te vermijden.
  • Een eind maken aan de beperkingen op familiehereniging en zo veel kinderen uit de anonimiteit en miserie halen.
  • Een menswaardig en volwaardig opvang- en integratiebeleid tot stand brengen overal in Europa en hiertoe alle Europese lidstaten verplichten. Onmiddellijk starten met de eenmaking van het Europees recht op vlak van vluchtelingen en asiel. Eerst en vooral moeten de Dublin-akkoorden, die een enorme druk leggen op landen aan de buitengrenzen, worden vervangen door een degelijk systeem waarin iedereen bijdraagt.
  • Het invoeren van sancties voor landen die weigeren hun verantwoordelijkheid te dragen of vluchtelingen niet degelijk behandelen.
  • Het bestrijden van internationale conflicten. In plaats van te vechten tegen vluchtelingen moeten onze overheden de switch maken naar het vechten tegen conflicht, bijvoorbeeld door het hard, efficiënt en samen aanpakken van de wapenhandel.

Aaron Ooms, Voorzitter Jongsocialisten België

Laura Slimani, Voorzitter Young European Socialists

Dit stuk werd mee ondertekend door de voorzitters van alle Jonge Socialisten in de Europese lidstaten.

Vandaag is het 9 mei, de dag van Europa, een dag die we samen zouden moeten vieren. Europa en de Unie brachten ons vrede en vooruitgang. Hoe hol dat ook mag klinken, voor diegenen die zich de gruwelen van de wereldoorlogen nog herinneren is het een heuse vooruitgang. Maar vandaag rouwen we opnieuw. We rouwen om de duizenden mensen die gestorven zijn in de Middellandse zee en op onze Europese wegen. Iedere dag verzinkt de waardigheid van Europa verder in het niets. De volledige blindheid van onze overheden in het aanzien van deze humanitaire crisis is weerzinwekkend. Iedere dag voelen we ons als jongeren minder Europeaan door het gebrek aan menselijkheid die onze leiders ten toon spreiden. Iedere dag voelen we ons minder Europeaan als we zien hoe onze leiders de vluchtelingencrisis uitbesteden aan het autoritaire Turkse regime in plaats van zelf de nodige maatregelen te nemen.Het is genoeg geweest. Als jongeren kunnen, willen en zullen we deze situatie nooit accepteren. We verwerpen het herinvoeren van grenzen op ons continent, die niet enkel onze kansen als jongeren beperken maar bovenal de mensenrechten schenden waarop deze Unie is gebouwd. We accepteren de extreemrechtse retoriek die onze politici al te gemakkelijk overnemen niet. Wij zullen blijven vechten voor gelijkheid en solidariteit.Hoeveel vrouwen en kinderen zullen gedwongen worden tot het nemen van een gammel bootje om een beter leven te leiden?Hoeveel kinderen zullen we 'verliezen' op ons continent? Hoeveel kinderen moeten er nog vermist raken, omdat onze leiders weigeren een degelijk beleid uit te werken?Hoeveel doden moeten er nog vallen voor we vluchtelingen welkom heten?Vandaag zien we met teleurstelling en boosheid dat het merendeel van onze Europese overheden niet meer handelen binnen het kader van de basiswaarden van de Europese Unie: menselijkheid, vrijheid en solidariteit lijken wel verdwenen. Erger zelfs: ons continent gedraagt zich alsof we nooit oorlog hebben gekend, alsof we nooit mensen op de vlucht hebben gekend en alsof we geen enkel deel hebben in de internationale context die de vluchtelingencrisis veroorzaakt. Als leiders van de Europese jonge socialisten hebben we altijd geleerd onze mening te verkondigen. Om niet stil te zijn als we niet akkoord gaan. Of zoals Einstein het zei: "The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything."Dat is precies wat we niet zullen doen. We blijven niet stil. We weigeren deze crisis te aanvaarden en wéten dat er oplossingen voorhanden zijn. In de voorbije weken hebben we campagne gevoerd met de slogan 'refugees welcome'. Door deze boodschap doorheen Europa te verspreiden willen we het publieke debat verschuiven van angst naar verantwoordelijkheid. We moeten de toestroom van vluchtelingen zien als een kans en een verplichting. We vragen dan ook zoveel mogelijk Europeanen deze boodschap samen met ons te verspreiden. Vandaag moeten we onze plicht doen. Er is geen tsunami van vluchtelingen. Natuurlijk zoeken heel wat mensen veiligheid op ons continent, maar dit is een beheersbare uitdaging als we de taken en lasten verdelen. Echt verdelen. Onze Europese leiders moeten nu, gisteren, in actie schieten.We eisen dan ook de implementatie van een humaan asielbeleid met als start:Aaron Ooms, Voorzitter Jongsocialisten BelgiëLaura Slimani, Voorzitter Young European SocialistsDit stuk werd mee ondertekend door de voorzitters van alle Jonge Socialisten in de Europese lidstaten.