De officiële tijd in de wereld is de UTC, de "Universal Time Coordinated". Daarop liggen wij in de zomertijd twee uur voor. Deze tijdsschaal komt tot stand door het gemiddelde van ongeveer 400 atoomklokken verspreid over heel de wereld (en waarvan 5 in de KSB), vermeerderd met een aantal seconden (schrikkelseconden genaamd) die ervoor zorgen dat de atoomtijd overeenstemt met de omwenteling van de Aarde. Nu is de omwentelingssnelheid van onze planeet niet stabiel. Ze heeft een langetermijn vertraging in haar dagelijkse rotatie, door de afremmende kracht van de getijden. Daardoor verlengt de dag met ongeveer 2 milliseconden per eeuw. De officiële seconde is gedefiniëerd als "de duur van 9.192.631.770 periodes van de straling die overeenkomt met de overgang tussen de twee hyperfijne energieniveaus van de grondtoestand van het Cesium-133 atoom". De overeenkomstige duur van een seconde is een beetje kleiner dan wanneer men de duur van een dag deelt door 86400. De UTC gaat bijgevolg een beetje vlugger dan de "aardrotatie klok". Aangezien de aardrotatie niet te corrigeren is, is het om overeen te stemmen noodzakelijk de UTC regelmatig aan te passen. De vaststelling van het verschil gebeurt door waarnemingen van hemellichamen. Schrikkelseconden worden nodig wanneer dit verschil de 0,9 seconden naderen. De toepassing is op 30 juni en/of 31 december om 23.59.59 UTC. (KAV)

De officiële tijd in de wereld is de UTC, de "Universal Time Coordinated". Daarop liggen wij in de zomertijd twee uur voor. Deze tijdsschaal komt tot stand door het gemiddelde van ongeveer 400 atoomklokken verspreid over heel de wereld (en waarvan 5 in de KSB), vermeerderd met een aantal seconden (schrikkelseconden genaamd) die ervoor zorgen dat de atoomtijd overeenstemt met de omwenteling van de Aarde. Nu is de omwentelingssnelheid van onze planeet niet stabiel. Ze heeft een langetermijn vertraging in haar dagelijkse rotatie, door de afremmende kracht van de getijden. Daardoor verlengt de dag met ongeveer 2 milliseconden per eeuw. De officiële seconde is gedefiniëerd als "de duur van 9.192.631.770 periodes van de straling die overeenkomt met de overgang tussen de twee hyperfijne energieniveaus van de grondtoestand van het Cesium-133 atoom". De overeenkomstige duur van een seconde is een beetje kleiner dan wanneer men de duur van een dag deelt door 86400. De UTC gaat bijgevolg een beetje vlugger dan de "aardrotatie klok". Aangezien de aardrotatie niet te corrigeren is, is het om overeen te stemmen noodzakelijk de UTC regelmatig aan te passen. De vaststelling van het verschil gebeurt door waarnemingen van hemellichamen. Schrikkelseconden worden nodig wanneer dit verschil de 0,9 seconden naderen. De toepassing is op 30 juni en/of 31 december om 23.59.59 UTC. (KAV)