"Het budget volstond amper om de huur te betalen. Een inhoudelijke werking ontplooien was onmogelijk", zegt Caron. "Dat de N-VA parlementsleden nu zeggen dat het project nooit aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen, is al te gemakkelijk. Het is N-VA zelf die samen met de andere partijen in de meerderheid het culturenhuis nooit een kans heeft gegeven". Caron erkent dat Daarkom een moeilijke opstart kende, met langdurige verbouwingen en foute keuzes. "Er zijn zeker een aantal fouten gemaakt, maar nu al het nekschot toedienen is onredelijk en onrechtvaardig. Het trekt de aandacht op de noodzaak om nu uitdrukkelijke keuzes te maken. Anders is een toekomst gehypothekeerd, zo niet onrealistisch", zegt Caron. De Vlaamse en Marokkaanse overheden moeten kleur bekennen, meent de groene politicus, ooit kabinetschef van cultuurminister Bert Anciaux. "Pas na een paar jaar echte werking is een evaluatie mogelijk, nu nog niet. Als die negatief is, dan kan het gebouw een andere culturele functie krijgen in Brussel, maar daarvoor is het nog veel te vroeg". "Dat de N-VA het initiatief nu al begraaft heeft veel meer te maken met een ingebakken negativiteit tegenover een intercultureel project, in onze tweetalige hoofdstad, en dan nog met Marokko", besluit Caron. (YORICK JANSENS)

"Het budget volstond amper om de huur te betalen. Een inhoudelijke werking ontplooien was onmogelijk", zegt Caron. "Dat de N-VA parlementsleden nu zeggen dat het project nooit aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen, is al te gemakkelijk. Het is N-VA zelf die samen met de andere partijen in de meerderheid het culturenhuis nooit een kans heeft gegeven". Caron erkent dat Daarkom een moeilijke opstart kende, met langdurige verbouwingen en foute keuzes. "Er zijn zeker een aantal fouten gemaakt, maar nu al het nekschot toedienen is onredelijk en onrechtvaardig. Het trekt de aandacht op de noodzaak om nu uitdrukkelijke keuzes te maken. Anders is een toekomst gehypothekeerd, zo niet onrealistisch", zegt Caron. De Vlaamse en Marokkaanse overheden moeten kleur bekennen, meent de groene politicus, ooit kabinetschef van cultuurminister Bert Anciaux. "Pas na een paar jaar echte werking is een evaluatie mogelijk, nu nog niet. Als die negatief is, dan kan het gebouw een andere culturele functie krijgen in Brussel, maar daarvoor is het nog veel te vroeg". "Dat de N-VA het initiatief nu al begraaft heeft veel meer te maken met een ingebakken negativiteit tegenover een intercultureel project, in onze tweetalige hoofdstad, en dan nog met Marokko", besluit Caron. (YORICK JANSENS)