Het aantal geregistreerde gevallen van illegaal wapenbezit is in de eerste helft van dit jaar met ruim een kwart (27,7%) gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal verkrachtingen viel met 16,1 procent fors terug. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers die zijn vrijgegeven. Voorts ging
het aantal gewapende diefstallen omlaag (-10,1%), terwijl het aantal woninginbraken opnieuw met 10,8 procent toenam.

De federale politie gaf voor het eerst zijn criminaliteitscijfers "nieuwe stijl" vrij. Waar die in het verleden simpelweg op het internet geplaatst werden, besliste bevoegd minister Joëlle Milquet (CDH) hen opnieuw van de nodige context en nuance te voorzien. "Slechte interpretaties" van de cijfers en "hitparades" van gemeenten in de pers deden haar daartoe besluiten.

Totale omvang geregistreerde criminaliteit: 524.305 feiten

Uit de cijfers blijkt dat de totale omvang van geregistreerde criminaliteit met 524.305 feiten relatief stabiel blijft. Erg representatief is dat niet, aangezien graffiti spuiten daarin bijvoorbeeld even zwaar weegt als moord. Bovendien spelen ook de prioriteiten van de politie en de bereidheid van burgers om feiten aan te geven hun rol.

Concreet nemen diefstal en afpersing - ook via het internet - met 221.592 bijna de helft van alle criminele feiten in (44%). Vandalisme en de beschadiging van eigendommen (55.953 feiten), inbreuken tegen de fysieke integriteit (40.946) en fraude (19.976) volgen op geruime afstand.

Inbraken

Relatief gezien blijken vooral de woninginbraken een belangrijk zorgenkind. Zo is het aantal inbraken in de eerste helft van dit jaar met 10,8 procent gestegen tot 36.507. Bovendien gaat het om "een constante stijging", aldus hoofdcommissaris Catherine De Bolle. Rondtrekkende dievenbendes, de economische crisis en de stijgende waarde van goud en juwelen liggen vermoedelijk aan de basis.

Het aantal autodiefstallen ging dan weer met 11,7 procent omlaag, terwijl ook diefstallen (-6,4%) en sacjackings (-10%) uit wagens afnamen.

Opvallend bij de woninginbraken zijn de grote verschillen tussen de gerechtelijke arrondissementen. Brussel (5.019), Antwerpen (3.980), Luik (3.986) en Charleroi (3.772) steken er weinig verrassend bovenuit, maar in Brussel en Antwerpen ging het wel om een lichte daling, tegenover een stijging met ruim de helft in Nijvel (tot 1.603). Vergeleken met 2008 zag Gent het aantal inbraken dan weer meer dan verdubbelen tot 1.838.

Geweld

"De dalende fenomenen betreffen hoofdzakelijk de ergste of meest gewelddadige feiten", stelde Milquet dan weer vast. Naast de reeds geciteerde cijfers gaat het dan onder meer om slagen en verwondingen (-10,6%), aanranding van de eerbaarheid (-17%) en intrafamiliaal geweld (-9,8%). Wat echter nauwelijks afnam, is het aantal gevallen van moord en doodslag (525).

Geld

Voorts besluit minister Milquet uit de cijfers dat vooral het aantal feiten waarmee iets te verdienen valt in stijgende lijn zit. Naast de woninginbraken gaat het onder meer om zakkenrollerij (+10,7%) en betaalkaartfraude (+5,6%). "Of het nu ligt aan de crisis of niet, dat is toch opvallend", zei ze.

Internetmisdaad

Bovendien blijkt ook het internet steeds vaker het geliefde speelterrein van criminelen met geldhonger. Informaticabedrog (+14,5%),
hacking (+92,6%) en sabotage (+ 5.352,8% (sic)), zitten in de lift. In die laatste categorie blokkeren criminelen bijvoorbeeld andermans computer, om die dan tegen betaling weer vrij te geven. De stijgende criminaliteit online stuwt daarbij ook categoriën als afpersing (+84%), valse agenten (+177%) en oplichting (+44,1%) de hoogte in.

Milquet onderstreepte tot slot nogmaals het belang van de nodige duiding bij de cijfers, om misvattingen in de media tegen te gaan. De gevoelige stijging van het aantal gevallen van fraude en computercriminaliteit, bewijst voor haar tot slot de nood aan gespecialiseerd en goed opgeleid personeel.

Het aantal geregistreerde gevallen van illegaal wapenbezit is in de eerste helft van dit jaar met ruim een kwart (27,7%) gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal verkrachtingen viel met 16,1 procent fors terug. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers die zijn vrijgegeven. Voorts ging het aantal gewapende diefstallen omlaag (-10,1%), terwijl het aantal woninginbraken opnieuw met 10,8 procent toenam. De federale politie gaf voor het eerst zijn criminaliteitscijfers "nieuwe stijl" vrij. Waar die in het verleden simpelweg op het internet geplaatst werden, besliste bevoegd minister Joëlle Milquet (CDH) hen opnieuw van de nodige context en nuance te voorzien. "Slechte interpretaties" van de cijfers en "hitparades" van gemeenten in de pers deden haar daartoe besluiten. Totale omvang geregistreerde criminaliteit: 524.305 feiten Uit de cijfers blijkt dat de totale omvang van geregistreerde criminaliteit met 524.305 feiten relatief stabiel blijft. Erg representatief is dat niet, aangezien graffiti spuiten daarin bijvoorbeeld even zwaar weegt als moord. Bovendien spelen ook de prioriteiten van de politie en de bereidheid van burgers om feiten aan te geven hun rol. Concreet nemen diefstal en afpersing - ook via het internet - met 221.592 bijna de helft van alle criminele feiten in (44%). Vandalisme en de beschadiging van eigendommen (55.953 feiten), inbreuken tegen de fysieke integriteit (40.946) en fraude (19.976) volgen op geruime afstand. InbrakenRelatief gezien blijken vooral de woninginbraken een belangrijk zorgenkind. Zo is het aantal inbraken in de eerste helft van dit jaar met 10,8 procent gestegen tot 36.507. Bovendien gaat het om "een constante stijging", aldus hoofdcommissaris Catherine De Bolle. Rondtrekkende dievenbendes, de economische crisis en de stijgende waarde van goud en juwelen liggen vermoedelijk aan de basis. Het aantal autodiefstallen ging dan weer met 11,7 procent omlaag, terwijl ook diefstallen (-6,4%) en sacjackings (-10%) uit wagens afnamen. Opvallend bij de woninginbraken zijn de grote verschillen tussen de gerechtelijke arrondissementen. Brussel (5.019), Antwerpen (3.980), Luik (3.986) en Charleroi (3.772) steken er weinig verrassend bovenuit, maar in Brussel en Antwerpen ging het wel om een lichte daling, tegenover een stijging met ruim de helft in Nijvel (tot 1.603). Vergeleken met 2008 zag Gent het aantal inbraken dan weer meer dan verdubbelen tot 1.838. Geweld"De dalende fenomenen betreffen hoofdzakelijk de ergste of meest gewelddadige feiten", stelde Milquet dan weer vast. Naast de reeds geciteerde cijfers gaat het dan onder meer om slagen en verwondingen (-10,6%), aanranding van de eerbaarheid (-17%) en intrafamiliaal geweld (-9,8%). Wat echter nauwelijks afnam, is het aantal gevallen van moord en doodslag (525). GeldVoorts besluit minister Milquet uit de cijfers dat vooral het aantal feiten waarmee iets te verdienen valt in stijgende lijn zit. Naast de woninginbraken gaat het onder meer om zakkenrollerij (+10,7%) en betaalkaartfraude (+5,6%). "Of het nu ligt aan de crisis of niet, dat is toch opvallend", zei ze. InternetmisdaadBovendien blijkt ook het internet steeds vaker het geliefde speelterrein van criminelen met geldhonger. Informaticabedrog (+14,5%), hacking (+92,6%) en sabotage (+ 5.352,8% (sic)), zitten in de lift. In die laatste categorie blokkeren criminelen bijvoorbeeld andermans computer, om die dan tegen betaling weer vrij te geven. De stijgende criminaliteit online stuwt daarbij ook categoriën als afpersing (+84%), valse agenten (+177%) en oplichting (+44,1%) de hoogte in. Milquet onderstreepte tot slot nogmaals het belang van de nodige duiding bij de cijfers, om misvattingen in de media tegen te gaan. De gevoelige stijging van het aantal gevallen van fraude en computercriminaliteit, bewijst voor haar tot slot de nood aan gespecialiseerd en goed opgeleid personeel.