Het vrachtroutenetwerk is een bovenlokaal netwerk waarbij er voor het doorgaand vrachtverkeer aanbevolen routes worden uitgetekend. "We streven naar een vlotte doorstroming van het vrachtverkeer, rekening houdende met de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de kernen van de steden en gemeenten. De regio Ieper-Diksmuide-Roeselare is de eerste van 28 regio's waar het netwerk vervolledigd is. Voor de IDR-regio zijn er 160 wegwijzers en 40 zoneborden geplaatst, goed voor een prijskaartje van 64.000 euro. "Het IDR-routeringsplan is een verfijning van wat op Vlaams niveau in de maak is", aldus Crevits. "We willen in heel Vlaanderen zowel het doorgaande vrachtverkeer als de verkeersleefbaarheid een plaats geven." Het is de bedoeling dat alle regio's een uniforme bewegwijzering gebruiken. Tegen midden 2013 moet het gedetailleerde studiewerk voor de andere regio's achter de rug zijn. Er zal ook gepolst worden naar de interesse van GPS-operatoren en kaartenmakers. (OSN)

Het vrachtroutenetwerk is een bovenlokaal netwerk waarbij er voor het doorgaand vrachtverkeer aanbevolen routes worden uitgetekend. "We streven naar een vlotte doorstroming van het vrachtverkeer, rekening houdende met de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de kernen van de steden en gemeenten. De regio Ieper-Diksmuide-Roeselare is de eerste van 28 regio's waar het netwerk vervolledigd is. Voor de IDR-regio zijn er 160 wegwijzers en 40 zoneborden geplaatst, goed voor een prijskaartje van 64.000 euro. "Het IDR-routeringsplan is een verfijning van wat op Vlaams niveau in de maak is", aldus Crevits. "We willen in heel Vlaanderen zowel het doorgaande vrachtverkeer als de verkeersleefbaarheid een plaats geven." Het is de bedoeling dat alle regio's een uniforme bewegwijzering gebruiken. Tegen midden 2013 moet het gedetailleerde studiewerk voor de andere regio's achter de rug zijn. Er zal ook gepolst worden naar de interesse van GPS-operatoren en kaartenmakers. (OSN)