De afgelopen jaren waren er geregeld gevallen van instellingen die opleidingen aanbieden, maar waar geen erkend diploma voor bestaat. Om die duidelijkheid weg te werken, werd de website www.hogeronderwijsregister.be ontwikkeld, die nu helemaal vernieuwd is. Voor iedere aangeboden opleiding en instelling toont de website de opeenvolgende accreditaties en instellingsreviews.

'Dit zorgt ervoor dat iedere bezoeker die interesse heeft in ons hoogstaand hoger onderwijs de informatie over de erkenning en de kwaliteit van de instelling en/of opleiding zelf kan vinden en nalezen', zegt Crevits. De site is bovendien gelinkt met de website 'opleiding in cijfers', met publieke gegevens over studentenaantallen en studiesucces. De minister noemt het overzicht van alle opleidingen en onderwijsinstellingen in het Vlaamse hoger onderwijs waarvan de kwaliteit is aangetoond belangrijk voor elke student die een opleiding start. Zo weet hij of zij namelijk of het diploma op het einde van de rit ook erkend wordt.

Bovendien is de website beschikbaar in het Engels voor buitenlandse studenten en werkgevers. De site kwam tot stand in overleg met de hogescholen, universiteiten, de Vlaamse Vereniging voor Studenten en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Omdat de website ook een automatische gegevensuitwisseling in het leven roept tussen de instellingen hoger onderwijs enerzijds en de NVAO en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) anderzijds, ontstaat er volgens Crevits een voelbare planlastverlaging.

De afgelopen jaren waren er geregeld gevallen van instellingen die opleidingen aanbieden, maar waar geen erkend diploma voor bestaat. Om die duidelijkheid weg te werken, werd de website www.hogeronderwijsregister.be ontwikkeld, die nu helemaal vernieuwd is. Voor iedere aangeboden opleiding en instelling toont de website de opeenvolgende accreditaties en instellingsreviews. 'Dit zorgt ervoor dat iedere bezoeker die interesse heeft in ons hoogstaand hoger onderwijs de informatie over de erkenning en de kwaliteit van de instelling en/of opleiding zelf kan vinden en nalezen', zegt Crevits. De site is bovendien gelinkt met de website 'opleiding in cijfers', met publieke gegevens over studentenaantallen en studiesucces. De minister noemt het overzicht van alle opleidingen en onderwijsinstellingen in het Vlaamse hoger onderwijs waarvan de kwaliteit is aangetoond belangrijk voor elke student die een opleiding start. Zo weet hij of zij namelijk of het diploma op het einde van de rit ook erkend wordt. Bovendien is de website beschikbaar in het Engels voor buitenlandse studenten en werkgevers. De site kwam tot stand in overleg met de hogescholen, universiteiten, de Vlaamse Vereniging voor Studenten en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Omdat de website ook een automatische gegevensuitwisseling in het leven roept tussen de instellingen hoger onderwijs enerzijds en de NVAO en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) anderzijds, ontstaat er volgens Crevits een voelbare planlastverlaging.