Het is niet goed gesteld met onze motivatie. Die is in de week van 25 januari afgekalfd naar 41 procent, terwijl die tijdens de tweede lockdown voortdurend schommelde tussen de 50 en 65 procent. Tegelijkertijd nam ook het gevoel van ontmoediging en autonomiefrustratie toe. Ook mentaal hebben we het lastig. De cijfers over onze levenstevredenheid en vitaliteit liggen het laagst sinds het begin van de metingen, terwijl ook de angstige bezorgdheid hoger piekt dan ooit tevoren.

Opvallend hierbij is dat deze angst vooral voortkomt uit de onzekerheid rond hoe de situatie zal evolueren, terwijl de zorg om besmet te worden niet is toegenomen. Bovendien volgen we de coronamaatregelen minder trouw op, al houdt de meerderheid van de ondervraagden zich nog steeds aan de regels. Daarmee staan zowat alle indicatoren op rood.

Concrete doelen nodig

'We zitten op ons tandvlees, maar we proberen vol te houden', analyseert het team achter de motivatiebarometer de huidige situatie. Om de motivatie bij de bevolking op peil te houden, pleiten ze voor een duidelijk plan, waarbij concreet omschreven wordt wat er staat te gebeuren als de cijfers stijgen en welke versoepelingen in beeld komen als de cijfers opnieuw zakken.

In het laatste geval wordt daar dan best ook een zo concreet mogelijke termijn opgeplakt, zodat mensen concrete doelen hebben om naar toe te werken. 'Dergelijke concrete visualisaties zorgen ervoor dat je de mensen kan meenemen in je verhaal', duidt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste, die het onderzoeksteam leidt.

Het team roept ook op tot investeringen in psychologische ondersteuning en sociaal mobiliserende projecten, omdat we een bepaalde groep mensen dreigen te verliezen. 'Het is cruciaal dat we elkaar vandaag ondersteunen en zorg dragen voor elkaar. Deze projecten kunnen zowel ludiek en speels van aard zijn, maar ook gericht zijn op het bieden van emotionele steun aan elkaar'.

Het is niet goed gesteld met onze motivatie. Die is in de week van 25 januari afgekalfd naar 41 procent, terwijl die tijdens de tweede lockdown voortdurend schommelde tussen de 50 en 65 procent. Tegelijkertijd nam ook het gevoel van ontmoediging en autonomiefrustratie toe. Ook mentaal hebben we het lastig. De cijfers over onze levenstevredenheid en vitaliteit liggen het laagst sinds het begin van de metingen, terwijl ook de angstige bezorgdheid hoger piekt dan ooit tevoren. Opvallend hierbij is dat deze angst vooral voortkomt uit de onzekerheid rond hoe de situatie zal evolueren, terwijl de zorg om besmet te worden niet is toegenomen. Bovendien volgen we de coronamaatregelen minder trouw op, al houdt de meerderheid van de ondervraagden zich nog steeds aan de regels. Daarmee staan zowat alle indicatoren op rood.'We zitten op ons tandvlees, maar we proberen vol te houden', analyseert het team achter de motivatiebarometer de huidige situatie. Om de motivatie bij de bevolking op peil te houden, pleiten ze voor een duidelijk plan, waarbij concreet omschreven wordt wat er staat te gebeuren als de cijfers stijgen en welke versoepelingen in beeld komen als de cijfers opnieuw zakken. In het laatste geval wordt daar dan best ook een zo concreet mogelijke termijn opgeplakt, zodat mensen concrete doelen hebben om naar toe te werken. 'Dergelijke concrete visualisaties zorgen ervoor dat je de mensen kan meenemen in je verhaal', duidt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste, die het onderzoeksteam leidt. Het team roept ook op tot investeringen in psychologische ondersteuning en sociaal mobiliserende projecten, omdat we een bepaalde groep mensen dreigen te verliezen. 'Het is cruciaal dat we elkaar vandaag ondersteunen en zorg dragen voor elkaar. Deze projecten kunnen zowel ludiek en speels van aard zijn, maar ook gericht zijn op het bieden van emotionele steun aan elkaar'.