Uit een overzicht van The Economist blijkt dat de huizen in België gemiddeld 55 procent overgewaardeerd zijn, schreef Trends.be Dat is in ieder geval slecht nieuws voor alle huiseigenaars, ook voor een Belgisch doorsneegezin dat zelf in het huis woont waarvan het eigenaar is.

Volgens Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Knack en Trends, zullen sommige huiseigenaren hun consumentengedrag moeten aanpassen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de gecorrigeerde waarde van uw vastgoed lager uitvalt dan het bedrag waarvoor het gehypothekeerd is. Als de banken in deze crisistijden de waarde van pas aangekochte huizen laten herschatten, kan dat lijden tot problemen.

Is een overwaardering van 55 procent van het vastgoed reden tot paniek voor een doorsnee gezin dat eigenaar is van het huis waarin het woont?
Johan Van Overtveldt: "Neen. De diensten verleend door het gegeven huis (onderdak, bescherming, comfort, esthetisch genot, ...) blijven hoe dan ook intact. Mensen die zich nu wat rijker voelen omdat de marktwaarde van hun huis de voorbije jaren stevig opliep, zullen zich wat minder rijk voelen eens de correctie zich doorzet."

"Heeft men zijn spaar- en consumptiegedrag aangepast aan het gegeven van een gestegen marktwaarde dan kan de correctie wel een beetje pijnlijk uitvallen, daar men dan immers zijn consumptiegedrag opnieuw zal moeten aanpassen aan de lagere huiswaarde."

"In uiterste gevallen zou er ook voor een doorsneegezin een probleem kunnen ontstaan als de marktwaarde van het huis zou zakken onder het nog openstaande bedrag op de aangegane hypothecaire lening. Eens nakijken wat uw leningscontract in zulk geval voorziet, kan nooit kwaad."

Wat betekent de overwaardering voor huurders?
Johan Van Overtveldt: "We stellen vast dat steeds meer potentiële huurders de gevraagde huren niet meer aankunnen. Van de andere kant is er het feit dat één van de duidelijke indicaties van de overwaardering op onze vastgoedmarkt erin bestaat dat de huuropbrengsten achterblijven op de evolutie van de huizenprijzen."
"Anders uitgedrukt: rekening houdend met de evolutie van de huizenprijzen zouden de huuropbrengsten veel hoger moeten liggen. Een logische verklaring hiervoor lijkt me de volgende. Eigenaars houden panden weg van de verhuurmarkt, zodat er automatisch een gat ontstaat tussen de effectieve huuropbrengsten en de potentiële."

"Diverse vastgoedlobby's klagen aan dat de reglementering in ons land zodanig complex en kostelijk is geworden voor verhuurders dat velen onder hen gewoon afhaken. Er zijn inderdaad sterke indicaties dat een dergelijk fenomeen zich vrij verspreid voordoet. Grote vraag en minder aanbod, dus stijgt de prijs, in dit geval de huursom. Tegelijk nemen totale verhuuropbrengsten af omdat veel potentiële huurders zich terugtrekken.

Tegelijkertijd stellen we vast dat de prijzen van huizen en appartementen de afgelopen 10 jaar verdubbeld zijn. Is vastgoed, dan toch nog een goede belegging, ook al is het overgewaardeerd? Johan Van Overtveldt: "Een bekend adagium in de vastgoedsector luidt dat er drie factoren van doorslaggevend belang zijn voor het welslagen van een vastgoedproject, namelijk ligging, ligging en ligging. Vastgoed op de goede ligging blijft dan ook bij een algemene overwaardering in de markt een best te overwegen belegging." (EE)

Uit een overzicht van The Economist blijkt dat de huizen in België gemiddeld 55 procent overgewaardeerd zijn, schreef Trends.be Dat is in ieder geval slecht nieuws voor alle huiseigenaars, ook voor een Belgisch doorsneegezin dat zelf in het huis woont waarvan het eigenaar is. Volgens Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Knack en Trends, zullen sommige huiseigenaren hun consumentengedrag moeten aanpassen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de gecorrigeerde waarde van uw vastgoed lager uitvalt dan het bedrag waarvoor het gehypothekeerd is. Als de banken in deze crisistijden de waarde van pas aangekochte huizen laten herschatten, kan dat lijden tot problemen.Is een overwaardering van 55 procent van het vastgoed reden tot paniek voor een doorsnee gezin dat eigenaar is van het huis waarin het woont? Johan Van Overtveldt: "Neen. De diensten verleend door het gegeven huis (onderdak, bescherming, comfort, esthetisch genot, ...) blijven hoe dan ook intact. Mensen die zich nu wat rijker voelen omdat de marktwaarde van hun huis de voorbije jaren stevig opliep, zullen zich wat minder rijk voelen eens de correctie zich doorzet." "Heeft men zijn spaar- en consumptiegedrag aangepast aan het gegeven van een gestegen marktwaarde dan kan de correctie wel een beetje pijnlijk uitvallen, daar men dan immers zijn consumptiegedrag opnieuw zal moeten aanpassen aan de lagere huiswaarde.""In uiterste gevallen zou er ook voor een doorsneegezin een probleem kunnen ontstaan als de marktwaarde van het huis zou zakken onder het nog openstaande bedrag op de aangegane hypothecaire lening. Eens nakijken wat uw leningscontract in zulk geval voorziet, kan nooit kwaad." Wat betekent de overwaardering voor huurders? Johan Van Overtveldt: "We stellen vast dat steeds meer potentiële huurders de gevraagde huren niet meer aankunnen. Van de andere kant is er het feit dat één van de duidelijke indicaties van de overwaardering op onze vastgoedmarkt erin bestaat dat de huuropbrengsten achterblijven op de evolutie van de huizenprijzen." "Anders uitgedrukt: rekening houdend met de evolutie van de huizenprijzen zouden de huuropbrengsten veel hoger moeten liggen. Een logische verklaring hiervoor lijkt me de volgende. Eigenaars houden panden weg van de verhuurmarkt, zodat er automatisch een gat ontstaat tussen de effectieve huuropbrengsten en de potentiële." "Diverse vastgoedlobby's klagen aan dat de reglementering in ons land zodanig complex en kostelijk is geworden voor verhuurders dat velen onder hen gewoon afhaken. Er zijn inderdaad sterke indicaties dat een dergelijk fenomeen zich vrij verspreid voordoet. Grote vraag en minder aanbod, dus stijgt de prijs, in dit geval de huursom. Tegelijk nemen totale verhuuropbrengsten af omdat veel potentiële huurders zich terugtrekken. Tegelijkertijd stellen we vast dat de prijzen van huizen en appartementen de afgelopen 10 jaar verdubbeld zijn. Is vastgoed, dan toch nog een goede belegging, ook al is het overgewaardeerd? Johan Van Overtveldt: "Een bekend adagium in de vastgoedsector luidt dat er drie factoren van doorslaggevend belang zijn voor het welslagen van een vastgoedproject, namelijk ligging, ligging en ligging. Vastgoed op de goede ligging blijft dan ook bij een algemene overwaardering in de markt een best te overwegen belegging." (EE)