De bezorgdheden over de gevolgen van de deltavariant bij de jongsten nemen in het land al enkele weken toe, gezien een toenemend aantal gehospitaliseerde kinderen. Het Center for Disease Prevention and Control (CDC), de toonaangevende federale instantie voor volksgezondheid, bestudeerde gegevens van patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen voor COVID-19 in 99 counties in 14 Amerikaanse staten, die ongeveer 10 procent van de Amerikaanse bevolking bestrijken. Het agentschap vergeleek met name de periode van begin maart tot half juni met die van half juni tot eind juli, toen de deltavariant dominant werd in de Verenigde Staten. Tussen deze twee perioden is het aantal ziekenhuisopnames bij kinderen en adolescenten van 0 tot 17 jaar effectief vervijfvoudigd. Maar het aandeel kinderen en adolescenten dat wegens ernstige ziekte in het ziekenhuis werd opgenomen, bijvoorbeeld met opname op de intensieve zorg, was vergelijkbaar voor en tijdens de periode waarin de deltavariant dominant was. Van de 3.116 kinderen en adolescenten die in drie en een halve maand voor delta in het ziekenhuis werden opgenomen, werd ongeveer 26 procent opgenomen op intensieve zorg, 6 pct werd aan de beademing geplaatst en minder dan 1 pct stierf. Na dominantie van delta werd van de 164 ziekenhuisopnames in anderhalve maand ongeveer 23 pct opgenomen op intensieve zorg, 10 pct beademd en minder dan 2 pct stierf. De verschillen tussen de twee perioden zijn dus niet statistisch significant. Bovendien laat de studie zien dat vaccins adolescenten nog steeds goed beschermen tegen de deltavariant: het aantal ziekenhuisopnames was ongeveer tien keer hoger voor niet-gevaccineerde adolescenten dan voor degenen die waren gevaccineerd tijdens de periode van de delta-dominantie. (Belga)

De bezorgdheden over de gevolgen van de deltavariant bij de jongsten nemen in het land al enkele weken toe, gezien een toenemend aantal gehospitaliseerde kinderen. Het Center for Disease Prevention and Control (CDC), de toonaangevende federale instantie voor volksgezondheid, bestudeerde gegevens van patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen voor COVID-19 in 99 counties in 14 Amerikaanse staten, die ongeveer 10 procent van de Amerikaanse bevolking bestrijken. Het agentschap vergeleek met name de periode van begin maart tot half juni met die van half juni tot eind juli, toen de deltavariant dominant werd in de Verenigde Staten. Tussen deze twee perioden is het aantal ziekenhuisopnames bij kinderen en adolescenten van 0 tot 17 jaar effectief vervijfvoudigd. Maar het aandeel kinderen en adolescenten dat wegens ernstige ziekte in het ziekenhuis werd opgenomen, bijvoorbeeld met opname op de intensieve zorg, was vergelijkbaar voor en tijdens de periode waarin de deltavariant dominant was. Van de 3.116 kinderen en adolescenten die in drie en een halve maand voor delta in het ziekenhuis werden opgenomen, werd ongeveer 26 procent opgenomen op intensieve zorg, 6 pct werd aan de beademing geplaatst en minder dan 1 pct stierf. Na dominantie van delta werd van de 164 ziekenhuisopnames in anderhalve maand ongeveer 23 pct opgenomen op intensieve zorg, 10 pct beademd en minder dan 2 pct stierf. De verschillen tussen de twee perioden zijn dus niet statistisch significant. Bovendien laat de studie zien dat vaccins adolescenten nog steeds goed beschermen tegen de deltavariant: het aantal ziekenhuisopnames was ongeveer tien keer hoger voor niet-gevaccineerde adolescenten dan voor degenen die waren gevaccineerd tijdens de periode van de delta-dominantie. (Belga)