Een strategisch plan tegen de tweede coronagolf staat eigenlijk al enkele maanden in de steigers. De federale regering werd in de zomer echter ingehaald door een nieuwe resem besmettingen. Sommige maatregelen in dat strategisch plan werden daarom versneld uitgevoerd, zoals een nieuwe teststrategie en de invoering van een roterende stock van beschermingsmateriaal.
...

Een strategisch plan tegen de tweede coronagolf staat eigenlijk al enkele maanden in de steigers. De federale regering werd in de zomer echter ingehaald door een nieuwe resem besmettingen. Sommige maatregelen in dat strategisch plan werden daarom versneld uitgevoerd, zoals een nieuwe teststrategie en de invoering van een roterende stock van beschermingsmateriaal. De budgettaire impact van het plan werd in juli geschat op meer dan 35 miljoen euro in 2020 en 45,5 miljoen euro in 2021. Met het plan wilde regering fouten van de eerste golf vermijden. Verschillende betrokkenen wezen bijvoorbeeld naar het gebrek aan 'eenheid van commando'. Een van hen was Pedro Facon, topman binnen de FOD Volksgezondheid. Maar ook experts Erika Vlieghe (UZA) en Marc Van Ranst (KUL) hebben verschillende keren herhaald hoe de ingewikkelde Belgische staatsstructuur de corona-aanpak bemoeilijkt.Marc Noppen, directeur van het UZ Brussel, laakte dinsdag op Radio 1 nog het gebrek aan communicatie. 'Er is nood aan consistente, transparante, betrouwbare boodschappen vanuit het beleid.'Het was net omwille van de ingewikkelde staatsstructuur dat de regering-Wilmès de aanstelling van een 'coronacommissaris' voorzag. Die zou de strijd tegen het virus landelijk moeten coördineren en het gezicht worden van de aanpak. Die werkwijze werd in het verleden al toegepast. In 2007 werd Marc Van Ranst bijvoorbeeld aangesteld als griepcommissaris. Ook nu wordt in de richting van een ambtenaar of expert gekeken, niet naar een politicus. In de loop van de zomer stapte de regering af van een puur federale kijk. Het federale plan werd zo een interfederaal project. De gewesten en gemeenschappen kregen inspraak. Met andere woorden: negen ministers beslissen samen over een heldere commandostructuur. Dat zorgt voor moeilijkheden. Zo vernam Knack dat de afronding van het strategisch plan deze woensdag geagendeerd stond op de interministeriële conferentie voor de gezondheidsministers. Door onenigheid bij sommige aanwezigen kan het plan echter nog niet landen. Dat zorgt hier en daar voor wrevel. 'Het virus wacht niet op ons', zegt een betrokkene. Een en ander zou ook te maken kunnen hebben met de regeringsonderhandelingen. Normaliter moet de Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en de CD&V tegen 1 oktober definitief vorm krijgen. Sommigen houden er rekening mee dat enkel een nieuwe regeringsploeg het coronaplan definitief kan afkloppen.