In principe zou de totale CO2-uitstoot met 1,4 miljard ton per jaar moeten dalen om de doelstelling van een nuluitstoot tegen 2050 te halen. In het coronajaar daalde de uitstoot met 1,9 miljard ton. De wereld is echter nog ver verwijderd van het einddoel. Om 50 procent kans te maken om de opwarming van de Aarde te beperken tot 1,5 graden boven het pre-industriële niveau, mag in de toekomst in totaal slechts 420 miljard ton worden uitgestoten.Met vergelijkbare emissies als in 2021 zou dat budget binnen elf jaar opgebruikt zijn. Volgens de berekeningen zou de fossiele CO2-uitstoot dit jaar 36,4 miljard ton bedragen. Dat is ongeveer 4,9 procent meer dan in 2020 en bijna even veel als in het prepandemiejaar 2019 (36,7 miljard). In 2020 daalde de uitstoot met ongeveer 5,4 procent door de tijdelijke terugval in de industriële activiteiten en lucht- en wegverkeer. CO2-emissies ziijn niet alleen afkomstig van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas maar ook van de vernietiging van bossen. Tegelijkertijd nemen bossen ook veel CO2 op. Netto bedraagt de uitstoot door ontbossing ongeveer een tiende van de fossiele uitstoot. Volgens het rapport is de stijging van fossiele uitstoot vooral te wijten aan het toenemde gebruik van steenkool in China. Ook in andere landen, zoals India, wordt de gestegen energievraag beantwoord met fossiele energie. In de Verenigde Staten en de Europese Unie daarentegen houdt de meerjarige trend van dalende CO2-emissies aan. De uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen is er in 2020 onverminderd voortgezet. Volgens berekeningen op basis van de voorlopige gegevens tot eind oktober voor de vier grootste vervuilers, zal de fossiele uitstoot ten opzichte van 2019 stijgen in China en India en dalen in de VS en de Europese Unie (EU). In China, de grootste vervuiler ter wereld, zal de stijging naar verwachting 5,5 procent bedragen, in India, de op drie na grootste vervuiler, 4,4 procent. In de VS wordt een daling van 3,7 procent verwacht, in de EU 4,2 procent. (Belga)

In principe zou de totale CO2-uitstoot met 1,4 miljard ton per jaar moeten dalen om de doelstelling van een nuluitstoot tegen 2050 te halen. In het coronajaar daalde de uitstoot met 1,9 miljard ton. De wereld is echter nog ver verwijderd van het einddoel. Om 50 procent kans te maken om de opwarming van de Aarde te beperken tot 1,5 graden boven het pre-industriële niveau, mag in de toekomst in totaal slechts 420 miljard ton worden uitgestoten.Met vergelijkbare emissies als in 2021 zou dat budget binnen elf jaar opgebruikt zijn. Volgens de berekeningen zou de fossiele CO2-uitstoot dit jaar 36,4 miljard ton bedragen. Dat is ongeveer 4,9 procent meer dan in 2020 en bijna even veel als in het prepandemiejaar 2019 (36,7 miljard). In 2020 daalde de uitstoot met ongeveer 5,4 procent door de tijdelijke terugval in de industriële activiteiten en lucht- en wegverkeer. CO2-emissies ziijn niet alleen afkomstig van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas maar ook van de vernietiging van bossen. Tegelijkertijd nemen bossen ook veel CO2 op. Netto bedraagt de uitstoot door ontbossing ongeveer een tiende van de fossiele uitstoot. Volgens het rapport is de stijging van fossiele uitstoot vooral te wijten aan het toenemde gebruik van steenkool in China. Ook in andere landen, zoals India, wordt de gestegen energievraag beantwoord met fossiele energie. In de Verenigde Staten en de Europese Unie daarentegen houdt de meerjarige trend van dalende CO2-emissies aan. De uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen is er in 2020 onverminderd voortgezet. Volgens berekeningen op basis van de voorlopige gegevens tot eind oktober voor de vier grootste vervuilers, zal de fossiele uitstoot ten opzichte van 2019 stijgen in China en India en dalen in de VS en de Europese Unie (EU). In China, de grootste vervuiler ter wereld, zal de stijging naar verwachting 5,5 procent bedragen, in India, de op drie na grootste vervuiler, 4,4 procent. In de VS wordt een daling van 3,7 procent verwacht, in de EU 4,2 procent. (Belga)