Khattabi is onder meer tevreden dat het streefdoel van een maximale klimaatopwarming van 1,5 graden Celsius behouden blijft. "De bevestiging dat de temperatuurstijging onder 1,5 graden moet blijven, is van vitaal belang voor de toekomst van onze samenlevingen", stelt ze. "Om dit te bereiken worden de staten opgeroepen hun klimaatdoelstellingen voor 2030 te versterken, en elk jaar zal tijdens een ministeriële bijeenkomst de voortgang worden geëvalueerd." De minister is ook tevreden dat de regels voor samenwerking op internationaal niveau werden vastgelegd. "Deze regels, die na zes jaar discussie tot stand zijn gekomen, zullen bijdragen tot het garanderen van transparantie en de verantwoordelijkheid van de partijen, en dus tot een groter wederzijds vertrouwen in het proces", aldus Khattabi. Ze haalt als positieve punten nog aan de oproep om aan ontwikkelde landen om de steun aan de kwetsbare landen, die nu al getroffen worden door de klimaatverandering, op te voeren; de verwijzing naar een rechtvaardige transitie; de erkenning van het belang van de integriteit van alle ecosystemen; en de erkenning van de rol van inheemse volkeren, jongeren, vrouwen en het maatschappelijk middenveld in het algemeen. "Deze overeenkomst is onvolmaakt. Ze is een compromis tussen 197 staten. Maar ze bevat de fundamenten voor ambitieuzer beleid. Het is nu aan alle regio's en staten om hun verantwoordelijkheid te nemen", aldus nog de federale minister. "Van mijn kant kies ik ervoor om naar de toekomst te kijken en het akkoord te benutten voor meer ambitie en concrete actie, in het belang van iedereen, vandaag en morgen, hier en elders." (Belga)

Khattabi is onder meer tevreden dat het streefdoel van een maximale klimaatopwarming van 1,5 graden Celsius behouden blijft. "De bevestiging dat de temperatuurstijging onder 1,5 graden moet blijven, is van vitaal belang voor de toekomst van onze samenlevingen", stelt ze. "Om dit te bereiken worden de staten opgeroepen hun klimaatdoelstellingen voor 2030 te versterken, en elk jaar zal tijdens een ministeriële bijeenkomst de voortgang worden geëvalueerd." De minister is ook tevreden dat de regels voor samenwerking op internationaal niveau werden vastgelegd. "Deze regels, die na zes jaar discussie tot stand zijn gekomen, zullen bijdragen tot het garanderen van transparantie en de verantwoordelijkheid van de partijen, en dus tot een groter wederzijds vertrouwen in het proces", aldus Khattabi. Ze haalt als positieve punten nog aan de oproep om aan ontwikkelde landen om de steun aan de kwetsbare landen, die nu al getroffen worden door de klimaatverandering, op te voeren; de verwijzing naar een rechtvaardige transitie; de erkenning van het belang van de integriteit van alle ecosystemen; en de erkenning van de rol van inheemse volkeren, jongeren, vrouwen en het maatschappelijk middenveld in het algemeen. "Deze overeenkomst is onvolmaakt. Ze is een compromis tussen 197 staten. Maar ze bevat de fundamenten voor ambitieuzer beleid. Het is nu aan alle regio's en staten om hun verantwoordelijkheid te nemen", aldus nog de federale minister. "Van mijn kant kies ik ervoor om naar de toekomst te kijken en het akkoord te benutten voor meer ambitie en concrete actie, in het belang van iedereen, vandaag en morgen, hier en elders." (Belga)