De voorzitters van de verschillende parlementaire assemblees van ons land zaten woensdag samen. Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans stelde daarbij de vergelijkende studie voor die zijn halfrond eerder al bestelde. Ook de eerste resultaten uit de interparlementaire werkgroep over de kwestie kwamen aan bod. Tegen de volgende bijeenkomst zal die werkgroep ook voor de gelijkgestelde periodes de nodige verfijningen aanbrengen, alvorens zich te wagen aan de gesprekken over een nieuw statuut voor de parlementsleden. Voorts nam de Conferentie het rapport door van de werkgroep "Politieke partijen", belast met de omzetting van de aanbevelingen van de Raad van Europa tegen corruptie. Met name de transparantie rond de financiering van politieke partijen komt daarbij aan bod. Ook in die kwestie is sprake van toenadering, maar moeten nog bepaalde knopen worden doorgehakt. Tot slot namen de parlementsvoorzitters nog akte van de vooruitgang die de parlementaire griffiers al boekten rond de samenwerking op personeelsvlak, specifiek met het oog op de uitvoering van de staatshervorming en de hertekening van de Senaat. De volgende vergadering van de Conferentie staat gepland voor 27 juni om 8 uur. (MVL)

De voorzitters van de verschillende parlementaire assemblees van ons land zaten woensdag samen. Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans stelde daarbij de vergelijkende studie voor die zijn halfrond eerder al bestelde. Ook de eerste resultaten uit de interparlementaire werkgroep over de kwestie kwamen aan bod. Tegen de volgende bijeenkomst zal die werkgroep ook voor de gelijkgestelde periodes de nodige verfijningen aanbrengen, alvorens zich te wagen aan de gesprekken over een nieuw statuut voor de parlementsleden. Voorts nam de Conferentie het rapport door van de werkgroep "Politieke partijen", belast met de omzetting van de aanbevelingen van de Raad van Europa tegen corruptie. Met name de transparantie rond de financiering van politieke partijen komt daarbij aan bod. Ook in die kwestie is sprake van toenadering, maar moeten nog bepaalde knopen worden doorgehakt. Tot slot namen de parlementsvoorzitters nog akte van de vooruitgang die de parlementaire griffiers al boekten rond de samenwerking op personeelsvlak, specifiek met het oog op de uitvoering van de staatshervorming en de hertekening van de Senaat. De volgende vergadering van de Conferentie staat gepland voor 27 juni om 8 uur. (MVL)