Het Verzekeringscomité van het Riziv besliste eind 2018 om aan ziekenhuizen een overeenkomst voor te leggen om de organisatie van chirurgische zorg voor patiënten met een zeldzame of complexe kanker te verbeteren. Bij de beslissing werd rekening gehouden met de aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en de uitdrukkelijke beleidsoriëntaties van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block om de expertise van complexe kankerchirurgie te concentreren in centra met bewezen ervaring.

De betrokken ziekenhuizen konden tot 31 maart een aanvraag indienen voor een overeenkomst, enerzijds voor pancreaschirurgie, anderzijds voor slokdarmchirurgie. Ze moesten aantonen dat de ziekenhuizen aan de in de overeenkomst voorziene kwaliteitscriteria voldoen. Ziekenhuizen konden hierbij ook samenwerkingsafspraken maken om de ingrepen voortaan op één plaats uit te voeren. Bij de aanvraag werd ook informatie verschaft over het aantal ingrepen dat in de komende jaren zou kunnen worden uitgevoerd.

Voor complexe slokdarmchirurgie werden 14 aanvragen ingediend, waarvan er 10 werden weerhouden. Voor complexe pancreaschirurgie werden 16 aanvragen ingediend, waarvan er 15 beantwoorden aan de voorwaarden. Bij de keuze van de centra werd ook een voldoende geografische spreiding verzekerd, aldus het Riziv.

Vanaf maandag worden enkel nog complexe pancreas- en slokdarmoperaties terugbetaald in de toegetreden ziekenhuizen. Het gaat dan zowel om de centra voor complexe slokdarm- of pancreaschirurgie als in de ziekenhuizen waarmee een samenwerkingsakkoord werd afgesloten. Vanaf 1 januari 2020 worden enkel nog de ingrepen in de centra voor complexe slokdarm- of pancreaschirurgie terugbetaald.

Het Verzekeringscomité van het Riziv besliste eind 2018 om aan ziekenhuizen een overeenkomst voor te leggen om de organisatie van chirurgische zorg voor patiënten met een zeldzame of complexe kanker te verbeteren. Bij de beslissing werd rekening gehouden met de aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en de uitdrukkelijke beleidsoriëntaties van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block om de expertise van complexe kankerchirurgie te concentreren in centra met bewezen ervaring. De betrokken ziekenhuizen konden tot 31 maart een aanvraag indienen voor een overeenkomst, enerzijds voor pancreaschirurgie, anderzijds voor slokdarmchirurgie. Ze moesten aantonen dat de ziekenhuizen aan de in de overeenkomst voorziene kwaliteitscriteria voldoen. Ziekenhuizen konden hierbij ook samenwerkingsafspraken maken om de ingrepen voortaan op één plaats uit te voeren. Bij de aanvraag werd ook informatie verschaft over het aantal ingrepen dat in de komende jaren zou kunnen worden uitgevoerd. Voor complexe slokdarmchirurgie werden 14 aanvragen ingediend, waarvan er 10 werden weerhouden. Voor complexe pancreaschirurgie werden 16 aanvragen ingediend, waarvan er 15 beantwoorden aan de voorwaarden. Bij de keuze van de centra werd ook een voldoende geografische spreiding verzekerd, aldus het Riziv. Vanaf maandag worden enkel nog complexe pancreas- en slokdarmoperaties terugbetaald in de toegetreden ziekenhuizen. Het gaat dan zowel om de centra voor complexe slokdarm- of pancreaschirurgie als in de ziekenhuizen waarmee een samenwerkingsakkoord werd afgesloten. Vanaf 1 januari 2020 worden enkel nog de ingrepen in de centra voor complexe slokdarm- of pancreaschirurgie terugbetaald.