In plaats van door de mannelijke primauteit wordt de pikorde voor de opvolging voortaan bepaald door de geboorte: wie eerst komt, eerst maalt. Concreet betekent dit dat het eerste kind van prins William en echtgenote Catherine 'Kate' Middleton de troon zal erven, ongeacht zijn geslacht. De traditioneel conservatief ingestelde Britse overheid stond tot dusver weigerachtig tegen een aanpassing van het koninklijke successierecht. Zij vreest dat de nieuwe regels niet door alle koninkrijken toegepast zullen worden, en dat zij de anti-monarchistische bewegingen zullen voeden. De aardappel werd in april evenwel weer heet door het huwelijk van prins William met de zus van Pippa. William is de tweede in lijn voor de opvolging van koningin Elizabeth II, die er inmiddels bijna 60 jaar op de troon heeft opzitten. Volgend jaar wordt haar zestigste jaar als monarche uitgebreid gevierd. (JDH)

In plaats van door de mannelijke primauteit wordt de pikorde voor de opvolging voortaan bepaald door de geboorte: wie eerst komt, eerst maalt. Concreet betekent dit dat het eerste kind van prins William en echtgenote Catherine 'Kate' Middleton de troon zal erven, ongeacht zijn geslacht. De traditioneel conservatief ingestelde Britse overheid stond tot dusver weigerachtig tegen een aanpassing van het koninklijke successierecht. Zij vreest dat de nieuwe regels niet door alle koninkrijken toegepast zullen worden, en dat zij de anti-monarchistische bewegingen zullen voeden. De aardappel werd in april evenwel weer heet door het huwelijk van prins William met de zus van Pippa. William is de tweede in lijn voor de opvolging van koningin Elizabeth II, die er inmiddels bijna 60 jaar op de troon heeft opzitten. Volgend jaar wordt haar zestigste jaar als monarche uitgebreid gevierd. (JDH)