Het aantal asielaanvragen in België stond eind juli op 15.000, volgens De Morgen kan dit - op basis van een sterke stijging de laatste maanden - resulteren in een jaartotaal van 35.000 in 2015. Meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2013. 'Maar hoewel deze asielopstoot ernstig is, is ze niet dramatisch en vooral niet nieuw', nuanceert Dirk Van den Bulck van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen in de krant.

'Niet onbeheersbaar'

Dirk Van den Bulck van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen, BELGA
Dirk Van den Bulck van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen © BELGA

'We moeten alert blijven, maar de huidige toestand is niet onbeheersbaar', klinkt het. 'In 2000 was de asielpiek groter dan vandaag.' Al voegt Van den Bulck daar wel aan toe dat er nu meer mensen zullen blijven. 'Toen werd een groot deel teruggestuurd omdat het ging om economische migranten. Vandaag erkennen we pakweg 60 procent van de aanvragen omdat het voornamelijk gaat om oorlogsvluchtelingen.'

Toch is er volgens Van den Bulck geen reden tot paniek, of zelfs angst. 'Onze diensten zijn beter voorbereid. Er is opvangcapaciteit, de procedures zijn versneld en de selectie gebeurt correct.'

Privébedrijven inschakelen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is intussen op zoek naar tienduizend extra opvangplaatsen voor asielzoekers, die dienst moeten doen als een 'soort extra buffercapaciteit op lange termijn'. Deze extra plaatsen zijn pas gepland tegen 2016. Ze komen bovenop de 2.500 extra opvangplaatsen die Francken op korte termijn wil vrijmaken, onder meer in legerkazernes.

Volgens Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, is er al 'veel belangstelling' om deze plaatsen te creëren. Ook vanuit de privésector, die door de regering voor het eerst zou ingeschakeld worden voor asielopvang, is er interesse.

Al is er ook kritiek te horen op de plannen om privébedrijven in te schakelen. Zo stelt Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich vragen bij de criteria die zouden gehanteerd worden om contracten toe te wijzen. De organisatie wees op een schandaal in Duitsland waarbij leden van een private bewakingsfirma vluchtelingen hadden mishandeld.

Duitsland en Zweden

De grote stijging van het aantal asielzoekers is een Europees fenomeen. 'België is niet de hotspot van Europa', aldus Van den Bulck. Want landen als Duitsland, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland trekken meer nieuwkomers aan.

Onderstaande grafiek van Statista toont het totale asielaanvragen in Europa in 2014. In totaal kwam 2,3 procent van alle aanvragers in België terecht. (AVE)

Asielaanvragen EU in 2014, Eurostat
Asielaanvragen EU in 2014 © Eurostat
Het aantal asielaanvragen in België stond eind juli op 15.000, volgens De Morgen kan dit - op basis van een sterke stijging de laatste maanden - resulteren in een jaartotaal van 35.000 in 2015. Meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2013. 'Maar hoewel deze asielopstoot ernstig is, is ze niet dramatisch en vooral niet nieuw', nuanceert Dirk Van den Bulck van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen in de krant. 'We moeten alert blijven, maar de huidige toestand is niet onbeheersbaar', klinkt het. 'In 2000 was de asielpiek groter dan vandaag.' Al voegt Van den Bulck daar wel aan toe dat er nu meer mensen zullen blijven. 'Toen werd een groot deel teruggestuurd omdat het ging om economische migranten. Vandaag erkennen we pakweg 60 procent van de aanvragen omdat het voornamelijk gaat om oorlogsvluchtelingen.' Toch is er volgens Van den Bulck geen reden tot paniek, of zelfs angst. 'Onze diensten zijn beter voorbereid. Er is opvangcapaciteit, de procedures zijn versneld en de selectie gebeurt correct.' Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is intussen op zoek naar tienduizend extra opvangplaatsen voor asielzoekers, die dienst moeten doen als een 'soort extra buffercapaciteit op lange termijn'. Deze extra plaatsen zijn pas gepland tegen 2016. Ze komen bovenop de 2.500 extra opvangplaatsen die Francken op korte termijn wil vrijmaken, onder meer in legerkazernes.Volgens Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, is er al 'veel belangstelling' om deze plaatsen te creëren. Ook vanuit de privésector, die door de regering voor het eerst zou ingeschakeld worden voor asielopvang, is er interesse.Al is er ook kritiek te horen op de plannen om privébedrijven in te schakelen. Zo stelt Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich vragen bij de criteria die zouden gehanteerd worden om contracten toe te wijzen. De organisatie wees op een schandaal in Duitsland waarbij leden van een private bewakingsfirma vluchtelingen hadden mishandeld.De grote stijging van het aantal asielzoekers is een Europees fenomeen. 'België is niet de hotspot van Europa', aldus Van den Bulck. Want landen als Duitsland, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland trekken meer nieuwkomers aan. Onderstaande grafiek van Statista toont het totale asielaanvragen in Europa in 2014. In totaal kwam 2,3 procent van alle aanvragers in België terecht. (AVE)