Het Comité P startte in 2014 een toezichtsonderzoek naar het diversiteits- en antiracismebeleid van de Antwerpse politie na een reeks getuigenissen van allochtone politiemensen in de pers.

De verhalen over racistische pesterijen, wantrouwen en discriminatie worden grotendeels bevestigd in het nieuwe rapport. Volgens het Comité P bestaat er binnen het Antwerpse politiekorps een zwijgcultuur, waardoor zowel autochtone als allochtone agenten racistische incidenten niet melden, uit angst voor represailles door collega's.

Volgens het Comité P heeft het "interne racisme" te lang geen aandacht gekregen binnen het politiekorps. Het rapport is vooral scherp voor de korpsleiding onder de vorige burgemeester, die nauwelijks concrete maatregelen zou hebben genomen. Het Comité P erkent wel dat er onder huidig korpschef Serge Muyters een kentering kan worden waargenomen en het "diversiteitsbeleid aangezwengeld wordt".

Muyters bevestigt in de krant dat er nood is aan een "kwantumsprong" inzake antiracisme en diversiteit, en dat daarvoor de eerste stappen al zijn gezet, zoals de hervorming van de Cel Diversiteit en opleidingen voor leidinggevenden. In mei begint de politie met een interne campagne om agenten aan te sporen om racistische uitlatingen of pestgedrag wél aan te kaarten via een meldpunt of het netwerk diversiteit. (Belga/JH)

Het Comité P startte in 2014 een toezichtsonderzoek naar het diversiteits- en antiracismebeleid van de Antwerpse politie na een reeks getuigenissen van allochtone politiemensen in de pers. De verhalen over racistische pesterijen, wantrouwen en discriminatie worden grotendeels bevestigd in het nieuwe rapport. Volgens het Comité P bestaat er binnen het Antwerpse politiekorps een zwijgcultuur, waardoor zowel autochtone als allochtone agenten racistische incidenten niet melden, uit angst voor represailles door collega's. Volgens het Comité P heeft het "interne racisme" te lang geen aandacht gekregen binnen het politiekorps. Het rapport is vooral scherp voor de korpsleiding onder de vorige burgemeester, die nauwelijks concrete maatregelen zou hebben genomen. Het Comité P erkent wel dat er onder huidig korpschef Serge Muyters een kentering kan worden waargenomen en het "diversiteitsbeleid aangezwengeld wordt". Muyters bevestigt in de krant dat er nood is aan een "kwantumsprong" inzake antiracisme en diversiteit, en dat daarvoor de eerste stappen al zijn gezet, zoals de hervorming van de Cel Diversiteit en opleidingen voor leidinggevenden. In mei begint de politie met een interne campagne om agenten aan te sporen om racistische uitlatingen of pestgedrag wél aan te kaarten via een meldpunt of het netwerk diversiteit. (Belga/JH)