Els Clottemans tekent cassatieberoep aan tegen haar veroordeling door het Tongerse assisenhof in de zaak van de parachutemoord. Dat heeft haar advocate Katrien Van der Straeten bevestigd.

Een en ander is geen verrassing. Vorige week had haar advocaat Vic Van Aelst gezegd dat Clottemans waarschijnlijk zou aandringen om naar Cassatie te trekken.

Van der Straeten zei maandag dat Clottemans de beslissing heeft genomen toen ze haar bezocht in de gevangenis van Hasselt. 'We hebben besproken hoe deze procedure in elkaar steekt en daarna besliste ze om cassatieberoep aan te tekenen', aldus Van der Straeten.

Clottemans zal het cassatieberoep aantekenen vanuit de gevangenis. Haar verdediging heeft intussen een cassatie-advocaat gecontacteerd, met wie nog overleg zal gepleegd worden.

Het verbrekingshof kan geen uitspraak doen over de zaak ten gronde, enkel over procedurefouten. Bij een verbreking van het arrest moet het proces worden overgedaan voor een ander assisenhof.

Clottemans werd veroordeeld tot dertig jaar cel. Ze werd schuldig bevonden aan de sabotage van de parachute van haar liefdesrivale Els Van Doren, die een dodelijke val maakte.

Els Clottemans tekent cassatieberoep aan tegen haar veroordeling door het Tongerse assisenhof in de zaak van de parachutemoord. Dat heeft haar advocate Katrien Van der Straeten bevestigd. Een en ander is geen verrassing. Vorige week had haar advocaat Vic Van Aelst gezegd dat Clottemans waarschijnlijk zou aandringen om naar Cassatie te trekken.Van der Straeten zei maandag dat Clottemans de beslissing heeft genomen toen ze haar bezocht in de gevangenis van Hasselt. 'We hebben besproken hoe deze procedure in elkaar steekt en daarna besliste ze om cassatieberoep aan te tekenen', aldus Van der Straeten.Clottemans zal het cassatieberoep aantekenen vanuit de gevangenis. Haar verdediging heeft intussen een cassatie-advocaat gecontacteerd, met wie nog overleg zal gepleegd worden.Het verbrekingshof kan geen uitspraak doen over de zaak ten gronde, enkel over procedurefouten. Bij een verbreking van het arrest moet het proces worden overgedaan voor een ander assisenhof.Clottemans werd veroordeeld tot dertig jaar cel. Ze werd schuldig bevonden aan de sabotage van de parachute van haar liefdesrivale Els Van Doren, die een dodelijke val maakte.