Ons land staat op de 40ste plaats (-5) in de 'Climate Change Performance Index 2021', nadat het vorig jaar al vier plaatsen gezakt was. België is daarmee een van de slechtste leerlingen van West-Europa.

14 criteria

De index wordt sinds 2005 jaarlijks gepubliceerd door de ngo's Germanwatch, NewClimate Institute en Climat Action Network. Er werken 400 energie- en klimaatexperten aan mee, van wie een groot deel leden van milieu-ngo's.

De rangschikking, die als onafhankelijk wordt voorgesteld, analyseert het klimaatbeleid van 57 landen en de Europese Unie, die samen verantwoordelijk zijn voor meer dan 90 procent van de wereldwijde broeikasgassen.

Dat gebeurt op basis van veertien criteria, onderverdeeld in vier categorieën: de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van hernieuwbare energie, de energie-efficiëntie en het klimaatbeleid.

België

België scoort niet alleen slechte punten wat betreft de uitstoot van broeikasgassen maar ook voor gebruik van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en klimaatbeleid. Dat leidt dan ook tot een lage totaalscore. België voldoet niet aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, zo klinkt het, dat de opwarming onder 2 graden moet houden en indien mogelijk zelfs onder 1,5 graad.

'Vooral het feit dat België gedurende meerdere jaren de uitstoot niet heeft gereduceerd, kost ons land plaatsen in het klassement en duidt op het gebrek aan effect van het klimaatbeleid de laatste jaren', zegt Noé Lecocq, klimaatexpert bij de milieu-organisatie Inter-Environnement Wallonië.

Hij pleit ervoor dat het relancebeleid post-COVID vervuilende activiteiten 'structureel' zou afbouwen en 'een resolute transitie' op gang zou brengen naar 'een veerkrachtig en duurzaam model zonder fossiele brandstoffen'.

Europese klimaatambities

België is bereid om op de Europese top van donderdag en vrijdag de doelstelling te onderschrijven om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met minstens 55 procent te doen dalen. Dat meldt minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) maandag. De Vlaamse regering verbindt wel twee stevige voorwaarden aan het engagement.

Voorzitter Charles Michel wil op de top het engagement van de 27 lidstaten krijgen om de emissies in de Unie over tien jaar met minstens 55 procentterug te dringen, in vergelijking met het referentiejaar 1990. Momenteel wordt nog gesproken over -40 procent, maar er is consensus over het feit dat dat ambitieniveau moet worden opgevoerd als de EU haar doelstelling wil waarmaken om in 2050 klimaatneutraal te worden.

België was een van de lidstaten die zich nog niet bereid hadden verklaard die -55 procent te onderschrijven. Tijdens het overleg tussen de federale regering en de deelstaten is maandagochtend afgesproken dat premier Alexander De Croo (Open VLD) op de top de doelstelling mag steunen, mits enkele voorwaarden.

Zo wil Vlaanderen enkel zijn fiat geven als er rekening wordt gehouden met 'kostenefficiëntie en internationale flexibiliteit', is in kringen rond de Vlaamse regering te horen. In de ontwerpconclusies van de top zijn die twee zaken nu nog niet opgenomen. En zonder gewijzigde teksten kan Vlaanderen niet akkoord gaan, luidt het.

Geen top drie

Zoals de voorgaande jaren werden de eerste drie plaatsen van het klassement niet ingevuld omdat geen enkel land volgens de auteurs van de index een voldoende ambitieus klimaatplan op tafel heeft gelegd. De vierde plaats, voor het best presterende land in het klassement, gaat opnieuw naar Zweden, dat boven het Verenigd Koninkrijk staat.

Duitsland staat 19de, Frankrijk 23ste en Nederland 29ste. De laatste plaatsen zijn opnieuw voor Saoedi-Arabië (60ste) en de Verenigde Staten (61ste).

Ons land staat op de 40ste plaats (-5) in de 'Climate Change Performance Index 2021', nadat het vorig jaar al vier plaatsen gezakt was. België is daarmee een van de slechtste leerlingen van West-Europa.De index wordt sinds 2005 jaarlijks gepubliceerd door de ngo's Germanwatch, NewClimate Institute en Climat Action Network. Er werken 400 energie- en klimaatexperten aan mee, van wie een groot deel leden van milieu-ngo's. De rangschikking, die als onafhankelijk wordt voorgesteld, analyseert het klimaatbeleid van 57 landen en de Europese Unie, die samen verantwoordelijk zijn voor meer dan 90 procent van de wereldwijde broeikasgassen. Dat gebeurt op basis van veertien criteria, onderverdeeld in vier categorieën: de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van hernieuwbare energie, de energie-efficiëntie en het klimaatbeleid. België scoort niet alleen slechte punten wat betreft de uitstoot van broeikasgassen maar ook voor gebruik van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en klimaatbeleid. Dat leidt dan ook tot een lage totaalscore. België voldoet niet aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, zo klinkt het, dat de opwarming onder 2 graden moet houden en indien mogelijk zelfs onder 1,5 graad. 'Vooral het feit dat België gedurende meerdere jaren de uitstoot niet heeft gereduceerd, kost ons land plaatsen in het klassement en duidt op het gebrek aan effect van het klimaatbeleid de laatste jaren', zegt Noé Lecocq, klimaatexpert bij de milieu-organisatie Inter-Environnement Wallonië. Hij pleit ervoor dat het relancebeleid post-COVID vervuilende activiteiten 'structureel' zou afbouwen en 'een resolute transitie' op gang zou brengen naar 'een veerkrachtig en duurzaam model zonder fossiele brandstoffen'. Zoals de voorgaande jaren werden de eerste drie plaatsen van het klassement niet ingevuld omdat geen enkel land volgens de auteurs van de index een voldoende ambitieus klimaatplan op tafel heeft gelegd. De vierde plaats, voor het best presterende land in het klassement, gaat opnieuw naar Zweden, dat boven het Verenigd Koninkrijk staat. Duitsland staat 19de, Frankrijk 23ste en Nederland 29ste. De laatste plaatsen zijn opnieuw voor Saoedi-Arabië (60ste) en de Verenigde Staten (61ste).