Aanleiding is het feit dat er 202 mensen zonder papieren zijn vrijgelaten uit de gesloten centra om zo plaats te maken voor transmigranten. Van die 202 waren er 32 gekend voor openbare orde en veroordeeld door een rechter. Dinsdag toont ook MR, de partij van premier Charles Michel, zich misnoegd. 'Zoals in het regeerakkoord staat, is de uitwijzing van criminelen die hier illegaal verblijven een prioriteit. Deze situatie mag zich niet herhalen. Het is urgent dat de administratie daarover duidelijke richtlijnen krijgt', aldus MR-Kamerfractieleider Clarinval.

Clarinval heeft ook vragen over het 'belang' en de 'doeltreffendheid' van de operatie. 'Waarom 60 mensen uit een gesloten centrum vrijlaten als hun terugkeer gepland is, om er vervolgens transmigranten onder te brengen van wie we nog niet weten of wen kunnen terugsturen naar hun land van herkomst', aldus Clarinval.

De MR-politicus pleit voor een globale aanpak van het probleem van de transitmigratie. Zo vraagt hij een betere beveiliging van de snelwegen, parken en havens en een verhoging van de capaciteit in de gesloten centra zoals ook overeengekomen is in het masterplan voor de gevangenissen. Verder pleit hij voor een verstrengde aanpak tegen mensenhandelaars, extra politiecontroles, sterkere ontradingscampagnes in de landen van oorsprong en een beter terugkeerbeleid zowel op Belgisch als op Europees niveau.

Aanleiding is het feit dat er 202 mensen zonder papieren zijn vrijgelaten uit de gesloten centra om zo plaats te maken voor transmigranten. Van die 202 waren er 32 gekend voor openbare orde en veroordeeld door een rechter. Dinsdag toont ook MR, de partij van premier Charles Michel, zich misnoegd. 'Zoals in het regeerakkoord staat, is de uitwijzing van criminelen die hier illegaal verblijven een prioriteit. Deze situatie mag zich niet herhalen. Het is urgent dat de administratie daarover duidelijke richtlijnen krijgt', aldus MR-Kamerfractieleider Clarinval. Clarinval heeft ook vragen over het 'belang' en de 'doeltreffendheid' van de operatie. 'Waarom 60 mensen uit een gesloten centrum vrijlaten als hun terugkeer gepland is, om er vervolgens transmigranten onder te brengen van wie we nog niet weten of wen kunnen terugsturen naar hun land van herkomst', aldus Clarinval. De MR-politicus pleit voor een globale aanpak van het probleem van de transitmigratie. Zo vraagt hij een betere beveiliging van de snelwegen, parken en havens en een verhoging van de capaciteit in de gesloten centra zoals ook overeengekomen is in het masterplan voor de gevangenissen. Verder pleit hij voor een verstrengde aanpak tegen mensenhandelaars, extra politiecontroles, sterkere ontradingscampagnes in de landen van oorsprong en een beter terugkeerbeleid zowel op Belgisch als op Europees niveau.