Bonte zegt verontwaardigd te zijn over de manier waarop het gerecht zaken behandelt waarbij banken betrokken zijn. De sp.a'er wijst erop dat zowel de minister van Justitie als het parket nog in cassatieberoep kunnen gaan. Daarnaast vindt hij de inspraak inhoudelijk bizar. De rechter oordeelt dat de klanten misschien wel misleid werden, maar dat dit niet door de bank gebeurde, maar door individuele bankpersoneelsleden. Dat bewijst volgens Hans Bonte de noodzaak om het Belgische banksysteem te hervormen. Ons land is een uitzondering met het statuut van zelfstandige bankagenten die exclusief voor één bank, in casu Citibank, werken. In de meeste landen doen de banken enkel beroep op vast personeel. De zelfstandige bankagenten zijn in werkelijkheid schijnzelfstandigen, meent Bonte. Tenslotte schrijft Hans Bonte zich volledig in het pleidooi in dat gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank onlangs in het parlement hield. Coene pleitte bij die gelegenheid voor een ruimer gamma aan straffen voor de banksector en voor een beter prudentieel toezicht op de sector. (AHO)

Bonte zegt verontwaardigd te zijn over de manier waarop het gerecht zaken behandelt waarbij banken betrokken zijn. De sp.a'er wijst erop dat zowel de minister van Justitie als het parket nog in cassatieberoep kunnen gaan. Daarnaast vindt hij de inspraak inhoudelijk bizar. De rechter oordeelt dat de klanten misschien wel misleid werden, maar dat dit niet door de bank gebeurde, maar door individuele bankpersoneelsleden. Dat bewijst volgens Hans Bonte de noodzaak om het Belgische banksysteem te hervormen. Ons land is een uitzondering met het statuut van zelfstandige bankagenten die exclusief voor één bank, in casu Citibank, werken. In de meeste landen doen de banken enkel beroep op vast personeel. De zelfstandige bankagenten zijn in werkelijkheid schijnzelfstandigen, meent Bonte. Tenslotte schrijft Hans Bonte zich volledig in het pleidooi in dat gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank onlangs in het parlement hield. Coene pleitte bij die gelegenheid voor een ruimer gamma aan straffen voor de banksector en voor een beter prudentieel toezicht op de sector. (AHO)