Nochtans ging het de jongste jaren de goede kant uit met het aantal zaken waarbij ouders hun kind ontvoeren en meenemen naar het buitenland. Child Focus ziet ook het aantal 'preventieve dossiers' dalen, waarbij een ouder contact opneemt met de stichting om melding te maken van een mogelijke ontvoering door de (ex-)partner. Slechts in een derde van de effectieve ontvoeringen werd een oplossing gevonden. De jaren daarvoor kende bijna de helft van de zaken (49 pct in 2016) nog een positieve afloop.

Ruim de helft (54 pct) van de ontvoerde kinderen is jonger dan zes jaar, veertien procent is minder dan twee jaar oud. Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus, heeft voorlopig geen verklaring voor de stijging van het aantal kinderontvoeringen. Maar als de trend zich doorzet, moet het fenomeen grondig aangepakt worden, vindt ze. Uit een onderzoek samen met onder meer de Universiteit Antwerpen blijkt dat, wat de omstandigheden van een ontvoering ook zijn, kinderen en jongeren het essentieel vinden om contact met beide ouders te blijven behouden.

'Het gaat om complexe dossiers waarin familiale conflicten en emotionele elementen spelen, en waarbij vaak sprake is van ellenlange juridische procedures', aldus De Pauw.

In dat opzicht pleit ze voor de aanstelling van een internationaal gezinsbemiddelaar.

Child Focus ziet ook het aantal kinderen en jongeren die thuis of uit een instelling wegliepen, jaar na jaar stijgen. In 2016 was al sprake van een recordaantal, en vorig jaar steeg het aantal dossiers nog. Met 1.151 zaken lag het aantal wegloopdossiers in 2017 ongeveer 10 procent hoger dan het gemiddelde van de vier voorgaande jaren.

De helft van de weglopers is tussen 13 en 15 jaar. Honderdzevenendertig kinderen liepen meermaals weg, twee tot 11 keer. Zeer vaak gaat het dan om kinderen die in voorzieningen blijven. 'Dergelijke jongeren stellen zich bloot om sneller in gevaarlijke situaties verzeild te geraken, zoals de prostitutie van minderjarigen', aldus Child Focus. Positief hier is dat het aantal 'preventieve dossiers' bijna verdubbeld is.

In 36 gevallen belden ouders of wanhopige kinderen zelf om goede raad te krijgen die het weglopen zou kunnen vermijden. 'Dat stelt ons tevreden, want als we erachter kunnen komen welk probleem aan de basis ligt van het weglopen, kunnen we ook helpen om een oplossing te vinden. Die bewustwording kan ook het aantal gevallen van herhaaldelijk weglopen doen afnemen', zegt De Pauw.

Nochtans ging het de jongste jaren de goede kant uit met het aantal zaken waarbij ouders hun kind ontvoeren en meenemen naar het buitenland. Child Focus ziet ook het aantal 'preventieve dossiers' dalen, waarbij een ouder contact opneemt met de stichting om melding te maken van een mogelijke ontvoering door de (ex-)partner. Slechts in een derde van de effectieve ontvoeringen werd een oplossing gevonden. De jaren daarvoor kende bijna de helft van de zaken (49 pct in 2016) nog een positieve afloop. Ruim de helft (54 pct) van de ontvoerde kinderen is jonger dan zes jaar, veertien procent is minder dan twee jaar oud. Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus, heeft voorlopig geen verklaring voor de stijging van het aantal kinderontvoeringen. Maar als de trend zich doorzet, moet het fenomeen grondig aangepakt worden, vindt ze. Uit een onderzoek samen met onder meer de Universiteit Antwerpen blijkt dat, wat de omstandigheden van een ontvoering ook zijn, kinderen en jongeren het essentieel vinden om contact met beide ouders te blijven behouden. 'Het gaat om complexe dossiers waarin familiale conflicten en emotionele elementen spelen, en waarbij vaak sprake is van ellenlange juridische procedures', aldus De Pauw. In dat opzicht pleit ze voor de aanstelling van een internationaal gezinsbemiddelaar. Child Focus ziet ook het aantal kinderen en jongeren die thuis of uit een instelling wegliepen, jaar na jaar stijgen. In 2016 was al sprake van een recordaantal, en vorig jaar steeg het aantal dossiers nog. Met 1.151 zaken lag het aantal wegloopdossiers in 2017 ongeveer 10 procent hoger dan het gemiddelde van de vier voorgaande jaren. De helft van de weglopers is tussen 13 en 15 jaar. Honderdzevenendertig kinderen liepen meermaals weg, twee tot 11 keer. Zeer vaak gaat het dan om kinderen die in voorzieningen blijven. 'Dergelijke jongeren stellen zich bloot om sneller in gevaarlijke situaties verzeild te geraken, zoals de prostitutie van minderjarigen', aldus Child Focus. Positief hier is dat het aantal 'preventieve dossiers' bijna verdubbeld is. In 36 gevallen belden ouders of wanhopige kinderen zelf om goede raad te krijgen die het weglopen zou kunnen vermijden. 'Dat stelt ons tevreden, want als we erachter kunnen komen welk probleem aan de basis ligt van het weglopen, kunnen we ook helpen om een oplossing te vinden. Die bewustwording kan ook het aantal gevallen van herhaaldelijk weglopen doen afnemen', zegt De Pauw.