De regering besliste deze week dat de verouderde F-16's binnen enkele jaren worden vervangen door de F-35's. Tegenstanders van de beslissing wezen onder meer op de vragen die bijvoorbeeld bij het Pentagon zijn gerezen bij de F-35, omwille van de gebreken die aan het toestel werden vastgesteld.

In De Zevende Dag op Eén relativeerde legerbaas Marc Compernol de cijfers die daarover worden geciteerd. 'Negenhonderd, is dat veel? Ten opzichte van wat? Wat zit erin? ', vroeg hij zich af. 'Ik maak me sterk dat een toestel waarvan er meer dan 3.000 zijn besteld door verschillende landen, wel goed genoeg zal zijn en deftig opgevolgd zal worden'.

Hij ontkent dat de regering 'voor Donald Trump en tegen een Europees project' heeft gekozen. 'Tot het einde van de rit heeft de Typhoon meegedaan. Dit was zeker niet toegespitst op één bepaald toestel'. Compernol benadrukt dat het nucleaire debat de hele tijd buiten het dossier werd gehouden. 'De F-35 heeft op dit moment geen nucleaire capaciteit. Het is nu aan de regering om daarover te beslissen'.

Op termijn ziet Compernol een evolutie naar drones en onbemande toestellen, maar daarvoor is het nu nog te vroeg. 'The man in the loop is nog altijd belangrijk'. Hij verwijst naar 'goede beslissingen' die piloten hebben genomen boven Irak en Syrië, die er niet waren gekomen met onbemande toestellen, en waarbij collaterale schade en burgerslachtoffers werden vermeden.

Met de aankoop van de F-35's en andere aankoopprogramma's uit de strategische visie voor Defensie, zal ons land in 2030 1,3 procent van het bbp aan Defensie besteden. Dat is nog een pak onder de 2 procent die binnen NAVO-verband werd afgesproken. Al wil de Chef Defensie dat percentage relativeren. 'Je moet dat bekijken in de juiste context'. Het is volgens hem nu zaak volop in te zetten op het herkapitaliseren van het personeelsbestand.

De regering besliste deze week dat de verouderde F-16's binnen enkele jaren worden vervangen door de F-35's. Tegenstanders van de beslissing wezen onder meer op de vragen die bijvoorbeeld bij het Pentagon zijn gerezen bij de F-35, omwille van de gebreken die aan het toestel werden vastgesteld.In De Zevende Dag op Eén relativeerde legerbaas Marc Compernol de cijfers die daarover worden geciteerd. 'Negenhonderd, is dat veel? Ten opzichte van wat? Wat zit erin? ', vroeg hij zich af. 'Ik maak me sterk dat een toestel waarvan er meer dan 3.000 zijn besteld door verschillende landen, wel goed genoeg zal zijn en deftig opgevolgd zal worden'.Hij ontkent dat de regering 'voor Donald Trump en tegen een Europees project' heeft gekozen. 'Tot het einde van de rit heeft de Typhoon meegedaan. Dit was zeker niet toegespitst op één bepaald toestel'. Compernol benadrukt dat het nucleaire debat de hele tijd buiten het dossier werd gehouden. 'De F-35 heeft op dit moment geen nucleaire capaciteit. Het is nu aan de regering om daarover te beslissen'.Op termijn ziet Compernol een evolutie naar drones en onbemande toestellen, maar daarvoor is het nu nog te vroeg. 'The man in the loop is nog altijd belangrijk'. Hij verwijst naar 'goede beslissingen' die piloten hebben genomen boven Irak en Syrië, die er niet waren gekomen met onbemande toestellen, en waarbij collaterale schade en burgerslachtoffers werden vermeden.Met de aankoop van de F-35's en andere aankoopprogramma's uit de strategische visie voor Defensie, zal ons land in 2030 1,3 procent van het bbp aan Defensie besteden. Dat is nog een pak onder de 2 procent die binnen NAVO-verband werd afgesproken. Al wil de Chef Defensie dat percentage relativeren. 'Je moet dat bekijken in de juiste context'. Het is volgens hem nu zaak volop in te zetten op het herkapitaliseren van het personeelsbestand.