De katholieke kerk werkt aan een centrum voor 'erkenning, heling, herstel en verzoening', maar die opvolger voor de commissie-Adriaenssens is nog niet klaar. Dat heeft de Bisschoppenconferentie maandag meegedeeld op een persconferentie.

De commissie onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens nam ontslag nadat het gerecht op 24 juni tijdens een huiszoeking 475 dossiers in beslag had genomen.

De bisschoppen kondigden daarop een nieuw initiatief aan. Maandag bleek dat de kerk een centrum voor 'erkenning, heling, herstel en verzoening' in het leven wil roepen. Die naam werd gesuggereerd in het eindverslag van de commissie-Adriaenssens.

Deskundigen

Aan vier deskundigen wordt gevraagd om de oprichting van het centrum voor te bereiden. De experts zullen voorbereidende gesprekken voeren met de slachtoffers, de kerkelijke rechtbanken, het openbaar ministerie en de ministers van Justitie en Welzijn.

Ze zullen ook de statuten van het nieuwe centrum schrijven en de werkwijze ervan vastleggen. De deskundigen zullen hun vorderingen openbaar maken in een maandelijks rapport.

De bisschoppen hopen dat de voorbereidende gesprekken tegen het einde van het jaar (kerstmis) afgerond zijn en dat het centrum tegen dan operationeel is.

Er wordt bekeken of het nieuwe centrum zich ook kan buigen over seksueel misbruik in andere sectoren. Ook denken de bisschoppen na over de oprichting van een fonds dat financiële eisen van slachtoffers kan behandelen.

Infopunt

Tot het centrum is opgericht, zal er een infopunt zijn waar slachtoffers per telefoon of per e-mail terecht kunnen.

Het infopunt zal een beperkte bevoegdheid hebben en is geen meldpunt voor klachten of misdrijven. De medewerkers zullen doorverwijzen naar de bevoegde persoon of dienst. Het indienen van een klacht moet bij federaal magistraat Lieve Pellens.

Het infopunt is vanaf dinsdag 14 september bereikbaar op 02/509. 97.43 en via infopunt.misbruik@kerknet.be.

De katholieke kerk werkt aan een centrum voor 'erkenning, heling, herstel en verzoening', maar die opvolger voor de commissie-Adriaenssens is nog niet klaar. Dat heeft de Bisschoppenconferentie maandag meegedeeld op een persconferentie.De commissie onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens nam ontslag nadat het gerecht op 24 juni tijdens een huiszoeking 475 dossiers in beslag had genomen. De bisschoppen kondigden daarop een nieuw initiatief aan. Maandag bleek dat de kerk een centrum voor 'erkenning, heling, herstel en verzoening' in het leven wil roepen. Die naam werd gesuggereerd in het eindverslag van de commissie-Adriaenssens.DeskundigenAan vier deskundigen wordt gevraagd om de oprichting van het centrum voor te bereiden. De experts zullen voorbereidende gesprekken voeren met de slachtoffers, de kerkelijke rechtbanken, het openbaar ministerie en de ministers van Justitie en Welzijn. Ze zullen ook de statuten van het nieuwe centrum schrijven en de werkwijze ervan vastleggen. De deskundigen zullen hun vorderingen openbaar maken in een maandelijks rapport.De bisschoppen hopen dat de voorbereidende gesprekken tegen het einde van het jaar (kerstmis) afgerond zijn en dat het centrum tegen dan operationeel is. Er wordt bekeken of het nieuwe centrum zich ook kan buigen over seksueel misbruik in andere sectoren. Ook denken de bisschoppen na over de oprichting van een fonds dat financiële eisen van slachtoffers kan behandelen.InfopuntTot het centrum is opgericht, zal er een infopunt zijn waar slachtoffers per telefoon of per e-mail terecht kunnen. Het infopunt zal een beperkte bevoegdheid hebben en is geen meldpunt voor klachten of misdrijven. De medewerkers zullen doorverwijzen naar de bevoegde persoon of dienst. Het indienen van een klacht moet bij federaal magistraat Lieve Pellens.Het infopunt is vanaf dinsdag 14 september bereikbaar op 02/509. 97.43 en via infopunt.misbruik@kerknet.be.