Het samenwerkingsverband zal koepeloverschrijdende en wetenschappelijk gevalideerde proeven uitwerken en de scholen vanaf 2023 ondersteunen bij de afname. Voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wordt zo 'een revolutie' voorbereid.

'Vlaanderen krijgt eindelijk de centrale toetsen die nodig zijn om de vinger aan de pols te houden. Zo kunnen we de onderwijskwaliteit gericht verbeteren', aldus de minister.

Centrale toetsen worden bijna overal ter wereld gebruikt, maar (nog altijd) niet in Vlaanderen. Daardoor is Vlaanderen zo afhankelijk van buitenlandse en fragmentaire steekproeven - zoals het Programme for International Student Assessment (PISA) - om te weten hoe het eigen onderwijs evolueert.

'Leerwinst toetsen'

Verschillende onderwijskoepels hebben wel eigen testen, maar die maken elke Vlaanderenbrede vergelijking onmogelijk. Er is geen instrument om objectief zicht te krijgen op de leerwinst van elke leerling. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts stelt daarom een academisch steunpunt aan om ook voor Vlaamse scholen centrale toetsen te ontwikkelen. Het gaat om een speciaal voor deze opdracht opgezet samenwerkingsverband van de 5 Vlaamse universiteiten (de UGent, de KU Leuven, de VUB, de UAntwerpen en de UHasselt) en 2 hogescholen (de AP Hogeschool en de Arteveldehogeschool) onder leiding van professor Johan van Braak (UGent).

Het consortium zal als onafhankelijke instantie gestandaardiseerde, genormeerde, gevalideerde en net- en koepeloverschrijdende proeven uitwerken. De onderwijsverstrekkers worden betrokken in een klankbordgroep, zodat het eindresultaat gedragen is door het hele onderwijsveld, aldus de minister.

Het samenwerkingsverband zal koepeloverschrijdende en wetenschappelijk gevalideerde proeven uitwerken en de scholen vanaf 2023 ondersteunen bij de afname. Voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wordt zo 'een revolutie' voorbereid.'Vlaanderen krijgt eindelijk de centrale toetsen die nodig zijn om de vinger aan de pols te houden. Zo kunnen we de onderwijskwaliteit gericht verbeteren', aldus de minister. Centrale toetsen worden bijna overal ter wereld gebruikt, maar (nog altijd) niet in Vlaanderen. Daardoor is Vlaanderen zo afhankelijk van buitenlandse en fragmentaire steekproeven - zoals het Programme for International Student Assessment (PISA) - om te weten hoe het eigen onderwijs evolueert. Verschillende onderwijskoepels hebben wel eigen testen, maar die maken elke Vlaanderenbrede vergelijking onmogelijk. Er is geen instrument om objectief zicht te krijgen op de leerwinst van elke leerling. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts stelt daarom een academisch steunpunt aan om ook voor Vlaamse scholen centrale toetsen te ontwikkelen. Het gaat om een speciaal voor deze opdracht opgezet samenwerkingsverband van de 5 Vlaamse universiteiten (de UGent, de KU Leuven, de VUB, de UAntwerpen en de UHasselt) en 2 hogescholen (de AP Hogeschool en de Arteveldehogeschool) onder leiding van professor Johan van Braak (UGent). Het consortium zal als onafhankelijke instantie gestandaardiseerde, genormeerde, gevalideerde en net- en koepeloverschrijdende proeven uitwerken. De onderwijsverstrekkers worden betrokken in een klankbordgroep, zodat het eindresultaat gedragen is door het hele onderwijsveld, aldus de minister.