De vraag naar elektriciteit neemt jaar na jaar toe. Zonder bijkomende investeringen zou ons land over enkele jaren al met stroompannes geconfronteerd kunnen worden, berekende de energiewaakhond CREG vorig jaar. Volgens de onder paars-groen gestemde wet op de kernuitstap moeten de oudste kerncentrales in 2015 dicht. De huidige regering houdt vast aan die uitstap, maar moet binnen de zes maanden - nu dus ongeveer- een plan klaar hebben rond energievoorziening. Onder impuls van Kamerlid Leen Dierick en Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne heeft CD&V alvast een eigen nota klaar. Bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid staan daarin centraal. De christendemocraten willen dat ons land streeft naar eigen bevoorrading en dus niet afhankelijk wordt van invoer van (vaak nucleaire energie) uit het buitenland. Daarvoor moet ingezet worden op verdere energiebesparing en het opdrijven van de productie uit hernieuwbare energie én fosiele brandstoffen. De oudste kerncentrales kunnen voor CD&V voorlopig nog niet dicht. CD&V wil de nucleaire rente - de taks op kerncentrales - wel opdrijven. Met die middelen zou de overheid de kost in de nettarieven voor energie uit windmolens op zee kunnen drukken. (MVL)

De vraag naar elektriciteit neemt jaar na jaar toe. Zonder bijkomende investeringen zou ons land over enkele jaren al met stroompannes geconfronteerd kunnen worden, berekende de energiewaakhond CREG vorig jaar. Volgens de onder paars-groen gestemde wet op de kernuitstap moeten de oudste kerncentrales in 2015 dicht. De huidige regering houdt vast aan die uitstap, maar moet binnen de zes maanden - nu dus ongeveer- een plan klaar hebben rond energievoorziening. Onder impuls van Kamerlid Leen Dierick en Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne heeft CD&V alvast een eigen nota klaar. Bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid staan daarin centraal. De christendemocraten willen dat ons land streeft naar eigen bevoorrading en dus niet afhankelijk wordt van invoer van (vaak nucleaire energie) uit het buitenland. Daarvoor moet ingezet worden op verdere energiebesparing en het opdrijven van de productie uit hernieuwbare energie én fosiele brandstoffen. De oudste kerncentrales kunnen voor CD&V voorlopig nog niet dicht. CD&V wil de nucleaire rente - de taks op kerncentrales - wel opdrijven. Met die middelen zou de overheid de kost in de nettarieven voor energie uit windmolens op zee kunnen drukken. (MVL)