Met veel toeters en bellen presenteerde de N-VA recentelijk nieuwe, "op de Vives-methode gebaseerde" cijfers over de transfers in ons land. Volgens de partij pompt Vlaanderen elk jaar een slordige acht miljard euro in Wallonië en Brussel, zonder daar iets voor terug te krijgen. De N-VA kreeg van de andere partijen de wind van voren. Ook volgens Vlaams CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel hangt het rekenwerk van N-VA "met haken en ogen aan mekaar". "In plaats van een objectief werkstuk heeft de partij een politiek pamflet geschreven." Van den Heuvel wijst er onder meer op dat de N-VA werkt met absolute in plaats van relatieve cijfers. "Gemeten in procent van het bbp is er duidelijk een dalende lijn in de omvang van de transfers: van 3 procent in 1975 tot 1,5 procent in 2010", luidt het. "De N-VA doet ook alsof de Vlaamse solidariteit enorm is, terwijl volgens de Nationale Bank de overdrachten tussen de regio's in Europees perspectief relatief beperkt zijn." Van den Heuvel pleit ervoor dat de Vlaamse regering werk maakt van een nieuwe objectieve studie van de transfers, "zodat men stopt met het moedwillig fout voorstellen van de zaken". (Belga)

Met veel toeters en bellen presenteerde de N-VA recentelijk nieuwe, "op de Vives-methode gebaseerde" cijfers over de transfers in ons land. Volgens de partij pompt Vlaanderen elk jaar een slordige acht miljard euro in Wallonië en Brussel, zonder daar iets voor terug te krijgen. De N-VA kreeg van de andere partijen de wind van voren. Ook volgens Vlaams CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel hangt het rekenwerk van N-VA "met haken en ogen aan mekaar". "In plaats van een objectief werkstuk heeft de partij een politiek pamflet geschreven." Van den Heuvel wijst er onder meer op dat de N-VA werkt met absolute in plaats van relatieve cijfers. "Gemeten in procent van het bbp is er duidelijk een dalende lijn in de omvang van de transfers: van 3 procent in 1975 tot 1,5 procent in 2010", luidt het. "De N-VA doet ook alsof de Vlaamse solidariteit enorm is, terwijl volgens de Nationale Bank de overdrachten tussen de regio's in Europees perspectief relatief beperkt zijn." Van den Heuvel pleit ervoor dat de Vlaamse regering werk maakt van een nieuwe objectieve studie van de transfers, "zodat men stopt met het moedwillig fout voorstellen van de zaken". (Belga)