De Catalaanse kwestie staat opnieuw op de Vlaamse politieke agenda. Even de feiten op een rijtje. Midden september stuurde Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) in een brief aan de voormalige Catalaanse parlementsvoorzitter Carme Forcadell. Daarin schreef Peumans dat Spanje niet meer aan de criteria voldoet om bij de Europese Unie te mogen horen. Dat viel in Madrid niet bepaald in goede toonaarden. 'De negatieve uitspraken van Peumans zijn onaanvaardbaar', zei de Spaanse staatssecretaris voor de Europese Unie, Luis Marco Aguiriano nadat hij de Belgische ambassadeur op het matje had geroepen.
...

De Catalaanse kwestie staat opnieuw op de Vlaamse politieke agenda. Even de feiten op een rijtje. Midden september stuurde Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) in een brief aan de voormalige Catalaanse parlementsvoorzitter Carme Forcadell. Daarin schreef Peumans dat Spanje niet meer aan de criteria voldoet om bij de Europese Unie te mogen horen. Dat viel in Madrid niet bepaald in goede toonaarden. 'De negatieve uitspraken van Peumans zijn onaanvaardbaar', zei de Spaanse staatssecretaris voor de Europese Unie, Luis Marco Aguiriano nadat hij de Belgische ambassadeur op het matje had geroepen.Maar afgelopen woensdag herhaalde Peumans in het bijzijn van voormalig Catalaans minister-president Carles Puigdemont zijn uitspraken. Voor Madrid was het welletjes geweest. De Spaanse regering besloot dezelfde dag nog om het diplomatiek statuut van de Vlaamse Vertegenwoordiger in Spanje in te trekken. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) was daarover op zijn beurt niet te spreken. Bourgeois vroeg aan federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) om de Spaanse ambassadeur op te vorderen. Maar Reynders wil daar niet van weten. Ook premier Charles Michel (MR) benadrukte dat het federale niveau geen probleem heeft met Spanje. Bij wijze van statement gaf Bourgeois vandaag een persconferentie met de Catalaanse minister van Buitenlandse Aangelegenheden Ernest Maragall. Die laatste gaf aan dat Catalonië en Vlaanderen zullen bekijken op welke manier ze de samenwerking tussen beide regio's kunnen versterken.Maar bij de CD&V, die net als de N-VA deel uitmaakt van de Vlaamse regering, zitten ze verveeld met de soloslim van haar coalitiepartner. 'De N-VA importeert hiermee een buitenlands conflict', zegt Ward Kennes, Vlaams parlementslid voor CD&V. WARD KENNES: De partij maakt van haar eigen overtuiging een regeringsstandpunt en doet alsof het de spreekbuis van heel Vlaanderen is. Nu de Belgische communautaire kwestie in de koelkast steekt, probeert de N-VA dat te compenseren door veel aandacht te schenken aan de Catalaanse onafhankelijkheidsaspiraties. Omwille van deze imagoredenen verplaatst de partij haar communautaire agenda naar Catalonië. Maar daarmee importeert de N-VA wel een buitenlands conflict. KENNES: Ik vind dat ze alleszins voorzichtig moeten zijn. De N-VA doet alsof heel Catalonië de onafhankelijkheid nastreeft. Maar dat is pertinent onwaar. In realiteit zijn de Catalanen enorm verdeeld over de kwestie. Wij hebben er als regio toch geen belang bij om ons te mengen met deze politieke aangelegenheden?KENNES: Omdat de N-VA zo hard op de Catalaanse kwestie inzet en voortdurend de voormalig Catalaanse president Carles Puigdemont ophemelt, is er een Spanje een probleem rond de beeldvorming van Vlaanderen ontstaan. Het is belangrijk om het institutionele van het politieke te scheiden. Momenteel laat Vlaanderen zich te veel meesleuren in het politieke debat dat in Spanje plaatsvindt. KENNES: Ook CD&V streeft goede banden met Catalonië na - ik maak overigens zelf deel uit van de parlementaire Vlaams-Catalaanse vriendschapsgroep. Wij zijn er van overtuigd dat de Catalaanse parlementsleden niet in de gevangenis thuishoren. Maar wil niet zeggen dat Vlaanderen geen goede relaties met Spanje kan onderhouden. Enkel op die manier hebben we de kans om een bemiddelingsrol op te nemen tussen Madrid en Barcelona. De kracht en legitimiteit van de Belgische staatshervormingen bestaan uit de dialoog die eraan voorafgaat. Dat moeten we aan beide partijen duidelijk maken. Maar ik heb vanuit de N-VA nog geen initiatieven gezien die zich tot Madrid richten. Integendeel, we riskeren op deze manier om de bruggen tussen Vlaanderen en Spanje op te blazen. Vlaanderen streeft toch naar een volwassen diplomatie? Dan moet je ook in een conflictsituatie volwassen betrekkingen onderhouden en de politieke agenda te overstijgen.