Wat is het probleem?
...

Wat is het probleem?Franky Demon: De crisis aan de Grieks-Turkse grens zet de migratiekwestie in het Middellandse Zeegebied weer op scherp. Ondertussen blijft de situatie in de migrantenkampen op de Griekse eilanden schrijnend. De centra zitten overvol en de asielprocedure in Griekenland laat te wensen over, ondanks de vele middelen die het land gekregen heeft.Wat stelt u voor?Demon: Net zoals de Duitse christendemocraten ben ik voorstander van het verdelen van de niet-begeleide minderjarigen op de Griekse kampen onder de lidstaten van de Europese Unie. Laten we niet vergeten dat het hier gaat om een bijzonder kwetsbare groep. Het initiatief zou 100 procent passen in een resolutie die de Kamer eind november heeft goedgekeurd. Daarin roept het parlement de regering op om bootvluchtelingen te spreiden via een mechanisme waarbij de principes solidariteit en verantwoordelijkheid centraal staan. Is er daarvoor geen Europese coördinatie nodig?Demon: Absoluut. Wij hebben altijd gepleit voor een meer gemeenschappelijke Europese aanpak, vooral voor wie op de vlucht is voor oorlog en vervolging. Er moet een absolute solidariteit zijn tussen de EU-lidstaten. We zien nu al dat landen als Duitsland, Kroatië en Luxemburg openstaan voor de opvang van de minderjarigen. Hoeveel kinderen moet België dan wel opvangen?Demon: Sta me toe om daar nu nog geen cijfer op te plakken. Binnen de EU klinkt het aantal van maximaal 1500 minderjarigen. Volgens de Europese Commissie zijn er in totaal zo'n 5500 niet-begeleide minderjarigen op een totaal van 42.000 migranten op de Griekse kampen. We steken de koppen het best eerst samen op Europees niveau om dan te kijken wie wat kan doen. Maar ik zou het met alle liefde van wereld niet kunnen begrijpen als mensen nee zeggen tegen de spreiding van die kinderen. Daarover moeten we toch niet te veel vergaderen?Moet het spreidingsplan niet gelden voor alle migranten, ook de meerderjarige mannen en vrouwen?Demon: Een spreidingsplan is en blijft nodig. Tegelijkertijd moeten we niet naïef zijn tegenover Turkije en president Recep Tayyip Erdogan. Ook met een spreidingsplan is het belangrijk dat er opvang ter plaatse kan gebeuren, zoals dat sinds 2016 gebeurt.