De beursgang van Belfius laat op zich wachten. De regering-Michel had zich voorgenomen alles nog voor de zomer in gereedheid te brengen, maar Belfius-CEO Marc Raisière trekt in De Tijd aan de alarmbel. De reden: de beursgang is gekoppeld aan een oplossing voor het Arco-dossier, maar premier Charles Michel wacht op groen licht van de Europese Commissie.
...

De beursgang van Belfius laat op zich wachten. De regering-Michel had zich voorgenomen alles nog voor de zomer in gereedheid te brengen, maar Belfius-CEO Marc Raisière trekt in De Tijd aan de alarmbel. De reden: de beursgang is gekoppeld aan een oplossing voor het Arco-dossier, maar premier Charles Michel wacht op groen licht van de Europese Commissie.Open VLD en N-VA zagen vanmorgen in de uitspraken van Raisière de ideale gelegenheid om de koppeling tussen Belfius en Arco in vraag te stellen. Gezien het positieve economische klimaat is het nu een geschikt moment om private investeerders voor Belfius te zoeken, en de twee regeringspartijen willen niet talmen door een dossier dat enkel voor CD&V cruciaal is.De christendemocraten zijn evenwel allesbehalve van plan om die uitval serieus te nemen. Servais Verherstraeten, fractieleider voor CD&V in de Kamer, wijst erop dat de regering zich al in het regeerakkoord engageerde om een oplossing voor Arco uit te tekenen, en dat die plannen herbevestigd werden in het Zomerakkoord met een koppeling van Belfius en Arco. 'Ik zeg dit in alle rust: de premier heeft de afspraken rond Arco bevestigd in zijn State of the Union, en de coalitiepartners hebben vervolgens hun vertrouwen uitgesproken in de regering. Dan zijn de afspraken zo klaar als pompwater. Het zal zo zijn en niet anders.''N-VA en Open VLD pogen nu druk te zetten, maar pacta sunt servanda, zoals men in het Latijn zegt. Ik heb niet de gewoonte om afspraken niet te honoreren en ik verwacht ook dat anderen dat niet doen.'Van een vertrouwensbreuk wil Verherstraeten dan ook niet gesproken hebben. 'Ik ben niet nerveus, nee. Arco blijft hoe dan ook een molensteen rond de hals van Belfius. Als we die molensteen kunnen verwijderen, zal dat een positieve invloed hebben op de waarde van de bank. De Belfius-beursgang kan dus maar doorgaan als er een regeling is voor Arco. De premier maakt die koppeling zelf, en ik heb het volle vertrouwen in de premier dat hij zijn woord zal houden en dat hij zijn coalitiepartners zal overtuigen om de afspraken na te komen.' Dat het dossier vertraging oploopt omdat Europa zijn fiat moet geven, vindt de fractieleider niet verwonderlijk. 'Dit is niet alleen een politiek maar ook een juridisch dossier. Er moet een juridische vertaling komen met de stempel van Europa, en de uitwerking daarvan is de bevoegdheid van de premier en minister van Financiën Van Overtveldt. Hij heeft net als andere ministers de opdracht om politieke akkoorden uit te voeren.'