Eind april besliste het Vast Bureau van het OCMW Gent om vier leden van het managementteam vijf jaar lang een extra vergoeding te geven bovenop hun nieuwe verloning. Die werd in februari gelijkgeschakeld met gelijkaardige functie binnen de stad Gent. Voorheen werd het verschil met een dienstvoertuig gecompenseerd. Op de gemeenteraad van dinsdag stelde CD&V-raadslid Paul Goossens daarover een vraag. Goossens meent dat het weggevallen voordeel uit het verleden niet meer gecompenseerd moet worden, aangezien de lonen gelijkgeschakeld werden met gelijkaardige functies binnen de stad Gent. "Het kan niet dat in deze tijd, waar van iedereen inspanningen tot besparen wordt geëist, er toch nog cadeautjes uitgedeeld worden aan de hoogste loongroep", aldus OCMW-raadslid Chantal Sysmans, die donderdag klacht indiende. "Die mensen werden aangeworven met de verbintenis dat ze een wagen kregen", reageert OCMW-voorzitter Geert Versnick. "Ondertussen is het loonverschil wel weggewerkt, maar aangezien die mensen aangetast worden in hun financiële voordelen, werd er een billijke overgangsregeling uitgewerkt". Versnick wijst erop dat het OCMW een goede zaak doet. "De rechten uit het verleden kostten ons jaarlijks 50.000 euro. De overgangsregeling bespaart ons jaarlijks 22.000 euro en is dus na twee jaar terugbetaald." (KME)

Eind april besliste het Vast Bureau van het OCMW Gent om vier leden van het managementteam vijf jaar lang een extra vergoeding te geven bovenop hun nieuwe verloning. Die werd in februari gelijkgeschakeld met gelijkaardige functie binnen de stad Gent. Voorheen werd het verschil met een dienstvoertuig gecompenseerd. Op de gemeenteraad van dinsdag stelde CD&V-raadslid Paul Goossens daarover een vraag. Goossens meent dat het weggevallen voordeel uit het verleden niet meer gecompenseerd moet worden, aangezien de lonen gelijkgeschakeld werden met gelijkaardige functies binnen de stad Gent. "Het kan niet dat in deze tijd, waar van iedereen inspanningen tot besparen wordt geëist, er toch nog cadeautjes uitgedeeld worden aan de hoogste loongroep", aldus OCMW-raadslid Chantal Sysmans, die donderdag klacht indiende. "Die mensen werden aangeworven met de verbintenis dat ze een wagen kregen", reageert OCMW-voorzitter Geert Versnick. "Ondertussen is het loonverschil wel weggewerkt, maar aangezien die mensen aangetast worden in hun financiële voordelen, werd er een billijke overgangsregeling uitgewerkt". Versnick wijst erop dat het OCMW een goede zaak doet. "De rechten uit het verleden kostten ons jaarlijks 50.000 euro. De overgangsregeling bespaart ons jaarlijks 22.000 euro en is dus na twee jaar terugbetaald." (KME)